Wie meld de klant af (IBEO Held)?

Klantnaam

Klantnummer

Per welke datum klant-af?

Reden van afmelding

Moet er nog werk worden afgerond? (Indien ja, specificeer).