post-thumb

Op May 30, 2018

Arbeidsovereenkomst Horecapersoneel

Als horeca-ondernemer wil je graag de afspraken met je personeel goed op papier zetten. Dit om later ingewikkelde juridische geschillen te voorkomen en gewoon omdat het dan duidelijk is voor elkaar. Maar waar moet je dan allemaal aan denken. We hebben hier een aantal tips speciaal voor jou als horeca-ondernemer Vakantiegeld Elke medewerker heeft recht op vakantiegeld. Minimaal 8%. Dit vakantiegeld wordt traditioneel uit betaald in mei. Maar dat hoeft niet. Je kan daar eigen regels over afspreken. Veel horeca-ondernemers kiezen er voor om onderscheid te maken tussen oproepkrachten en vaste medewerkers. Bij oproepkrachten betalen ze vaak het vakantiegeld direct mee uit en bij vaste krachten in mei. Dit doen zij omdat veel studenten het fijn vinden om direct hun geld te hebben. Ook heb je dan een minder grote klap in mei en dit houdt het vaak ook overzichtelijker. Vakantiedagen Medewerkers hebben altijd recht op vakantiedagen. In de horeca is dat 9,6%. Een veel voorkomend misverstand is dat dit bij oproepkrachten niet het geval is. Dat is dus wel zo. Veel ondernemers kiezen er voor om die vakantiedagen bij oproepkrachten niet op te sparen (en dus door te betalen bij vakantie) maar om deze uit te betalen aan de oproepkrachten. Omdat normale medewerkers tijdens vakantiedagen ook vakantiedagen opbouwen is het percentage bij uitbetaling wel net iets anders, namelijk 10,64%. Medewerkers en dus ook oproepkrachten hoeven hier overigens niet mee akkoord te gaan. Als ze vakantiedagen willen opsparen en dus niet uitbetaald willen krijgen, dan hebben ze daar recht op. Premie lang In de horeca heb je premie kort en premie lang. Dit zijn sectorpremies die je als werkgever afdraagt. Als een medewerker een contract heeft korter dan een jaar dan moet je premie kort toepassen. Dit is voor de werkgever een net iets duurdere premie. Als de werknemer een contract heeft voor langer dan een jaar of voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren per week, dan mag je premie lang toepassen. Deze premie is lager. Het kan dus voor jou als werkgever voordelig zijn om een oproepkracht toch een vast aantal uren per week te beloven, zodat je een lagere premie betaald. Ziekte Bij ziekte ben je in de horeca verplicht om het eerste jaar 95% van het loon door te betalen. Deze 95% mag overigens niet onder het minimum loon komen. Ook oproepkrachten hebben hier recht op. Heeft een oproepkracht langer dan 12 weken bij je gewerkt dan heeft hij recht op doorbetaling van het gemiddeld aantal uren van de laatste 12 weken. Wel mag je een wachtdag inhouden. Een wachtdag betekent dat dat eerste dag ziekte voor eigen rekening is. Duur van de arbeidsovereenkomst De maximale duur van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in totaal 24 maanden. Daarnaast mag je maximaal 3 contracten voor bepaalde tijd geven. Als iemand 24 maanden bij je heeft gewerkt heeft deze persoon wel recht op een transitievergoeding van een maand. Om deze laatste reden kan het bijvoorbeeld verstandig zijn om het laatste contract te laten eindigen na 23 maanden. Let er wel op dat korte contract duurder kunnen zijn door de premie kort of lang (lees hier boven voor meer informatie) We hebben een twee voorbeeld contracten die we graag me je willen delen. Deze zijn toepasselijk voor hotels, restaurants en cafe’s. Maar iedere specifiek geval kan anders zijn. Dus we kunnen geen garantie geven dat deze 100% van toepassing is. Bij twijfel altijd even laten checken door een jurist en bij vragen, neem gerust contact met ons op! DISCLAIMER Een arbeidsovereenkomst is een zeer belangrijk document en dient zeer zorgvuldig te worden opgesteld. De beschikbare voorbeeld contracten zijn richtlijnen en moeten altijd naar eigen inzicht worden aangepast.

Share:

Ik wil IBEO!