post-thumb

Op Aug 13, 2015

Arbeidsovereenkomst

Een vast contract, nu al? Oeps! Er is veel onduidelijkheid ontstaan door de inwerkingtreding van de nieuwe Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015. Hierdoor zit je soms ineens vast aan een werknemer zonder dat je hiervan op de hoogte bent.

Vanaf 1 juli 2015 kan je nog maar 3 contracten met een totale duur van 2 jaar geven. Na 2 jaar kan je dus aanspraak maken op een vast contract. Tijdelijke contracten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van 6 maanden of minder opvolgen.

“Linda heeft op 1 januari 2015 een contract voor 7 maanden ontvangen van horecabedrijf HoiHoi. Omdat Linda op 10 april 2015 een rondreis in Australië gaat maken heeft ze haar contract tussentijds opgezegd met wederzijds goedvinden. Na 5 maanden is Linda terug van haar rondreis en wil ze graag weer komen werken voor Horecabedrijf HoiHoi. Op 1 oktober 2015 geeft Horecabedrijf HoiHoi Linda weer een contract voor 7 maanden, hierna kunnen ze nog een laatste verlenging geven tot 1 januari 2017. Vanaf 1 januari 2017 heeft Linda recht op een onbepaalde tijd contract.”

Dan hebben we nog de vraagtekens bij de proeftijd, wanneer mag dit en hoeveel maanden?

Bij een contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden opgenomen. Bij een contract langer dan 6 maanden mag 1 maand proeftijd worden opgenomen. Indien je meteen een contract van 2 jaar of een contract voor onbepaalde tijd geeft, dan mag je 2 maanden proeftijd opnemen.

“Chef! Jullie hebben mijn contract niet verlengd maar ik ben al 2 jaar in dienst, waar blijft mijn vergoeding?”

Het is heus waar, vanaf 1 juli 2015 hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Deze voorwaarden zijn:

  • Als zij ten minste 2 jaar in dienst zijn geweest
  • De arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is beëindigd

Deze transitievergoeding wordt afhankelijk van de duur van een dienstverband. De hoofdregel is: ⅓ maandsalaris per dienstjaar en ½ maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan 10 jaar in dienst is geweest. De vergoeding wordt maximaal € 75.000, en maximaal een jaarsalaris voor mensen die meer verdienen dan € 75.000 per jaar. Last but not least, de aanzegtermijn voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer. Uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract moet je als werkgever schriftelijk kenbaar maken of het contract wel of niet verlengd wordt, ofwel ‘aanzegging’.

Doe je dit niet? Dan ben je de werknemer een vergoeding van 1 maandsalaris verschuldigd. Mocht je een aanzegging te laat versturen, dan betaal je een vergoeding naar evenredigheid. Uitgezonderd zijn faillissement, uitstel van betaling en toepassing van schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

Share:

Ik wil IBEO!