Bewaarplicht

Door Sjoerd op 12 maart 2013
Artikelen

Hoe lang moet je je gegevens bewaren?

Een ondernemer/onderneming moet zijn boeken en bescheiden ten minste zeven kalender jaren bewaren. Het grootboek, de voorraad-, crediteuren-, inkoop-, verkoop-, voorraad-, loonadministratie, maar ook kassarollen en andere basisgegevens dienen te worden bewaard. Als het onroerende zaken betreft (bijvoorbeeld het bedrijfspand of een verhuurde winkel), is de bewaartermijn tien jaar. Dit houdt verband met de herzieningsregeling van de omzetbelasting. Het is toegestaan de stukken gedigitaliseerd te bewaren zoals in je IBEO dashboard. Het niet voldoen aan de bewaarplicht kan onbehoorlijk bestuur opleveren met alle gevolgen van dien voor de aansprakelijkheid van bestuurders in faillissement.

Recente berichten

Onze locaties

Hoofdkantoor

IBEO Amsterdam
Condensatorweg 54
1014 AX Amsterdam

Onze andere vestigingen

IBEO Den Bosch
Burgemeester Loeffplein 70E
5211 RX Den Bosch

IBEO Den Haag
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

IBEO Eindhoven
Flight Forum 840
5667 DB Eindhoven

IBEO London
4 Winsley Street
W1W 8HF London

IBEO Rotterdam
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam

IBEO Utrecht
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht