Bewaarplicht

Hoe lang moet je je gegevens bewaren?

Een ondernemer/onderneming moet zijn boeken en bescheiden ten minste zeven kalender jaren bewaren. Het grootboek, de voorraad-, crediteuren-, inkoop-, verkoop-, voorraad-, loonadministratie, maar ook kassarollen en andere basisgegevens dienen te worden bewaard. Als het onroerende zaken betreft (bijvoorbeeld het bedrijfspand of een verhuurde winkel), is de bewaartermijn tien jaar. Dit houdt verband met de herzieningsregeling van de omzetbelasting. Het is toegestaan de stukken gedigitaliseerd te bewaren zoals in je IBEO dashboard. Het niet voldoen aan de bewaarplicht kan onbehoorlijk bestuur opleveren met alle gevolgen van dien voor de aansprakelijkheid van bestuurders in faillissement.

Ben je een ondernemer?
Laat het leukste team jou helpen!

Meld je vandaag aan en je krijgt je eerste maand gratis.

Plan een demo

Recente berichten

Leonie Poortvliet
Door Lauressa op 7 november 2018
Leonie Poortvliet
Romy Bakker
Door Lauressa op 7 november 2018
Romy Bakker
William Jarret
Door Lauressa op 7 november 2018
William Jarret