post-thumb

Op Dec 12, 2014

Bijtelling

Heb je het voorrecht om een auto van de zaak uit te mogen zoeken dan geeft dit waarschijnlijk een euforisch gevoel. Je hebt je verdiept in het merk, het model en de kleur. Nog een beetje schuiven met accessoires en dan krijg je hem helemaal voor het ter beschikking gestelde budget. Hoewel je van te voren hebt berekend dat je dezelfde auto nooit voor dat bedrag (bijtelling) kunt rijden, voelt het, wanneer je voor het eerst je loonstrookje ziet soms toch wel tegen. De reiskostenvergoeding die je altijd kreeg is ervan af en misschien heb je zelfs een eigen bijdrage. Je hebt de onkostenvergoeding ook niet meer nodig, maar het voelt toch anders. Aangezien de emotie bij het uitzoeken van een auto toch vaak doorslaggevend is, maar toch ook rekening willen houden met onze portemonnee kiezen we steeds vaker voor een model met een lager bijtellingspercentagepercentage. Tijd om de regels omtrent de bijtelling van deze zuinige auto’s eens op een rij te zetten. Gezien de ontwikkeling van deze zuinige auto’s (minder dan 50 gram CO2 uitstoot per kilometer) steeds verder gaat wordt er steeds vaker voor zo’n model gekozen. Het zijn lang niet altijd meer de “kleine boodschappenautootjes”. Dus als je in je nieuwe bolide aan komt rijden voorzie ik je hierbij vast van een weerwoord: “Ik doe het voor het milieu dus ook voor jullie !”. Daarnaast wordt de actieradius steeds groter en komen er steeds meer oplaadpunten.

0% bijtelling

Aangezien je over het algemeen ook privé kilometers rijdt met de auto van de zaak en de verbruikskosten hiervan niet voor eigen rekening komen, is het logisch dat hier een zeker privé voordeel in zit. In beginsel is dit voordeel bepaald op 25% van de cataloguswaarde van de auto. Om het gebruik van milieuvriendelijke auto’s te stimuleren en wij ons niet zelden laten motiveren door financiële prikkels, is er bepaald dat voor deze auto’s een lager privé gebruik geldt (lees: het kost je minder per maand). We kennen sinds de presentatie van de belastingplannen 2014 6 verschillende bijtellingstarieven te weten 35%, 25%, 20%, 14%, 7% en 4%. Dit percentage maal de cataloguswaarde wordt per jaar bij je bruto salaris geteld en wordt per maand belasting over ingehouden (je krijgt netto minder). Voor de auto met minder dan 50 gram uitstoot per kilometer, welke nog in 2013 op naam gesteld wordt, geldt zelfs een bijtelling van 0%. Indien de auto in 2014 op naam gesteld wordt bedraagt de bijtelling 4% (elektrisch) of 7% (half-elektrisch). Naast het bijtellingspercentage van de zuinige auto’s, welke vooral voor de gebruiker van belang is, zijn er voor de werkgever ook flinke voordelen te behalen. Deze zet ik hierna uiteen.

MIA – de MilieuInvesteringsAftrek

Wanneer de auto op de milieulijst voorkomt die jaarlijks door Agentschap NL wordt vastgesteld, krijgt degene die de auto zakelijk aanschaft een extra aftrekpost. Deze extra aftrekpost bestaat uit een extra aftrekpost van 36% van de waarde waarvoor de auto geactiveerd wordt, op het belastbare bedrag in mindering mag worden gebracht. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de investering wel binnen 3 maanden na aangaan van de verplichting aangemeld zijn bij Agentschap NL.

KIA – (Kleinschaligheids)InvesteringsAftrek

De KIA is te vergelijken met de MIA: een extra bedrag dat op het belastbare bedrag in mindering gebracht mag worden (maximaal 28% van de geactiveerde balanswaarde). In beginsel zijn personenauto’s van deze regeling uitgesloten, maar voor zuinige auto’s is hiervoor een uitzondering gemaakt.

VAMIL – willekeurige afschrijving milieu investeringen

Deze auto’s mogen, sneller dan normaal, worden afgeschreven (maximaal 75%). Normaal is dit maximaal 20% per jaar. Door deze vervroegde afschrijving kunnen kosten (fiscaal) sneller genomen worden waardoor op korte termijn minder belasting verschuldigd is. Dit scheelt in liquiditeit en financieringsrente. Dit kan, in tijden van banken die minder makkelijk geld uitlenen, het overwegen waard zijn.

Geen BPM – Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen

Verder geldt er voor zeer zuinige auto’s de komende jaren een nihiltarief voor de BPM. De electrische auto kan dus zonder deze aanschafbelasting worden aangeschaft.

Geen MRB – MotorRijtuigenBelasting

Voor deze belasting, ook wel de wegenbelasting genoemd, geldt ook een nihiltarief.

Brandstofkosten

Alhoewel de brandstofverbruiksgegevens uit de boekjes niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid (bijna nooit eigenlijk) zal de auto’s zuiniger zijn in gebruik en dat scheelt in de brandstofkosten.

Wat betekend dit voor mij in euri’s ?

Benieuwd naar uw voordeel? Laat het ons voor u berekenen.

Share:

Ik wil IBEO!