post-thumb

Op Aug 13, 2015

BTW bij investeringen

Elke ondernemer die btw-belaste prestaties verricht kan de aan hem in rekening gebrachte btw verrekenen c.q. terug vorderen. Indien ook sprake is van vrijgestelde omzet, kan de btw volgens een zogenaamde pro-rata verdeelsleutel worden teruggevorderd. Hierbij worden belaste omzet afgezet tegen de totale omzet. Vervolgens wordt deze breuk toegepast op de voorbelasting, en dit gedeelte kan dan worden teruggevorderd. In de praktijk komt het veel voor dat goederen met een bepaalde gebruiksintentie worden aangeschaft. Zo is het denkbaar dat ten tijde van de aanschaf van het goed de verwachting was dat met het goed geen belaste omzet zou worden behaald. Dit betekent dat de btw in zijn geheel niet kan worden teruggevorderd bij de aanschaf. Op een later moment kan dit gebruik wijzigen, en dat betekent ook dat de btw aftrek kan worden herzien. Daarom geldt voor investeringsgoederen een herzieningstermijn. Investeringsgoederen zijn onroerende zaken en roerende zaken waarop kan worden afgeschreven volgens de wet inkomstenbelasting / vennootschapsbelasting.

Voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van 10 jaar. Voor roerende zaken is de herzieningstermijn 5 jaar.

Een voorbeeld van BTW bij investeringen

In de praktijk werkt dit als volgt: Bij de aanschaf van bijvoorbeeld een bedrijfspand wordt het belaste gebruik op 70% gesteld. Van de aanschafprijs wordt zodoende 70% van de btw teruggevorderd. In jaar 2 wordt de btw aftrek bij aanschaf herzien. Nu blijkt dat het recht op aftrek van voorbelasting 90% is in plaats van 70%. Het verschil tussen de twee percentages is 20%. Nu moet gekeken worden naar de aftrek bij ingebruikname, dat was 70%. Het verschil tussen de aftrek bij ingebruikname en het recht op aftrek in jaar 2 is meer dan 10% van de aftrek bij ingebruikname, namelijk 20% vs 7%. In dit geval wordt de btw aftrek herzien. Pak 1/10e deel (immers herzieningsperiode van 10 jaar)van het btw bedrag dat in rekening is gebracht ter zake van de verwerving. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 20%. Dit bedrag kan als voorbelasting worden opgevoerd in de laatste btw aangifte van het jaar waarin de btw in aftrek wordt gebracht.

Let op: Betaal je voor investeringsgoederen kosten voor onderhoud of herstel? Dan is de btw hierover ook aftrekbaar voor het gedeelte dat je gebruikt voor belast gebruik. je maakt hiervoor een inschatting op het moment dat je deze kosten maakt. Verkoop je een onroerende zaak voor het einde van de herzieningsperiode? Dan kan dit gevolgen hebben voor de btw die je hebt afgetrokken als voorbelasting.

Share:

Ik wil IBEO!