BTW horeca

Het is een vraag die ik zo wat elke dag voorgeschoteld krijg: mogen wij de btw op eten en drinken aftrekken? Het is voor veel ondernemers nog onduidelijk. Genoeg redenen om dit onderwerp eens nader te belichten.

Elke ondernemer krijgt er mee te maken: het systeem van de btw.  Dit systeem houdt kort gezegd in dat ondernemers btw berekenen over hun verkoopprijzen, en dit op aangifte afdragen. Hierop mogen zij de btw die zij in rekening hebben gekregen in mindering brengen. In beginsel zou je denken dat btw op eten en drinken, die aan de ondernemer in rekening wordt gebracht, ook aftrekbaar is, mits er sprake is van zakelijk gebruik. Echter is dit niet het geval. De Wet op de omzetbelasting zondert deze horecabestedingen ter plaatse expliciet uit van aftrek van voorbelasting. Dit betekent dat horecabestedingen, gedaan buiten de werkvloer, niet voor aftrek van voorbelasting in aanmerking komen. Ga je bijvoorbeeld met zakenrelaties een hapje eten, dan is de btw niet aftrekbaar. Uiteraard zijn de kosten wel (beperkt) aftrekbaar als zijnde representatiekosten.

BTW-aftrek op horecabestedingen uitgesloten?

Betekent dit dat alle horecabestedingen van btw-aftrek zijn uitgesloten? Nee, dat niet. Het gaat om de nuancering ‘ ter plaatse’. Bij catering bijvoorbeeld, geldt dat er slechts aftrek van voorbelasting is toegestaan, indien de catering wordt verzorgd in een niet apart voor die gelegenheid ingerichte ruimte. Is er dus sprake van een ingerichte ruimte, van de ondernemer of de cateraar, dan komt de btw niet voor aftrek in aanmerking. De Belastingdienst is zeer streng op dit gebied: zelfs het plaatsen van tafeltjes bij een catering-bus kan al kwalificeren als een speciaal daarvoor ingerichte ruimte.

 

Hoe zit het dan met een bedrijfskantine, waarin eten ter beschikking wordt gesteld aan het personeel tegen een kleine of zelfs geen vergoeding? In ieder geval is geen sprake van horecabestedingen ter plaatse, aangezien het plaatsvindt binnen de muren van de onderneming. En hoe zit het met afhaalmaaltijden die ter beschikking worden gesteld aan het personeel in geval van overwerk? In al deze gevallen is het BUA (Besluit Uitsluiting Aftrek van voorbelasting) van toepassing. De BUA regelt namelijk de btw-aftrek bij verstrekkingen aan het personeel. Het gaat hier om alle verstrekkingen, dus ook goederen. Het BUA bepaalt dat btw aftrek is toegestaan, mits aan elke werknemer minder dan € 227 (ex btw) ter beschikking wordt gesteld.

BTW op eten en drinken niet aftrekbaar

Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Holland beslist in een zaak ter zake van een kantoor met advocaten, notarissen en fiscalisten, dat de btw op eten en drinken niet aftrekbaar is, indien eten ter beschikking wordt gesteld tijden verplichte cursussen en vaktechnische overleggen. In deze zaak stelde de werkgever aan de werknemers eenvoudige maaltijden ter beschikking tijdens overleggen. Dat de maaltijden een zakelijk karakter hadden stond buiten kijf. Dit was echter niet genoeg om de btw-aftrek toe te staan. De Rechtbank besliste dat net als bij andere (persoonlijke) verstrekkingen het BUA van toepassing was. Dat de maaltijd van zakelijke aard was deed hier niet aan af. Uiteraard kwalificeren de maaltijden tijdens collegiaal overleg wel als meer dan bijkomstig zakelijke maaltijden, waarvoor in de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling geldt. Dit beperkt zich echter tot de loonbelasting, het begrip ‘meer dan bijkomstig zakelijk’ geldt niet binnen de btw.

De praktijk leert dat de grens van € 227 van het BUA al snel overschreden wordt. Daarnaast vergt het heel wat administratieve handelingen om dit per werknemer bij te houden, zeker in grote bedrijven. Hierdoor wordt er vaak voor gekozen om het BUA achterwege te laten, en de btw op eten en drinken niet als voorbelasting af te trekken. Twijfel jij of je de btw op eten en drinken af kunt trekken? Neem gerust contact met me op voor meer informatie!

 

Ben je een ondernemer?
Laat het leukste team jou helpen!

Meld je vandaag aan en je krijgt je eerste maand gratis.

Plan een demo

Recente berichten

Leonie Poortvliet
Door Lauressa op 7 november 2018
Leonie Poortvliet
Romy Bakker
Door Lauressa op 7 november 2018
Romy Bakker
William Jarret
Door Lauressa op 7 november 2018
William Jarret