post-thumb

Op Jun 19, 2015

BTW laag

Het kan je bijna niet zijn ontgaan, de kranten staan er vol mee en menig nieuwslezers hebben het al aangekondigd: het verlaagde btw tarief wordt hoogstwaarschijnlijk afgeschaft. Het is een klein deel van de reeds aangekondigde belastinghervormingen, maar desondanks heeft het een gigantische impact. Volgens ons kabinet is ons huidige btw stelsel nodig aan herziening toe. Er zijn natuurlijk ook wel een aantal uitzonderingen die op zijn minst merkwaardig te noemen zijn. Zo wordt de levering van een boek belast met 6% terwijl de levering van een e-book belast is met 21%. Het kabinet haalt ook geregeld het voorbeeld van het konijnenvoer (6%) en caviavoer (21%) aan, wat ook absurd is. Tijd om een en ander eens te herzien moet het kabinet hebben gedacht. Lange tijd ging het gerucht dat de verschillende btw tarieven plaats zouden maken voor één tarief, dat qua hoogte tussen het verlaagde en standaardtarief zou komen te liggen. Niets is minder waar. In plaats van een verlaging is er juist voor een verhoging gekozen, en dat gaan wij allemaal voelen. ## BTW tarieven in Nederland

In Nederland kennen we momenteel nog 3 btw tarieven, namelijk 0%, 6% en 21%. Het verlaagde tarief van 6% is voornamelijk van toepassing op primaire levensbehoeften, zoals brood, dit zal blijven gelden. De overige posten die belast zijn met 6% btw, worden genoemd in Tabel I van de Wet op de omzetbelasting. Een aantal voorbeelden zijn kappersdiensten, kunstvoorwerpen, podiumkunsten, schoenmakerdiensten, medische hulpmiddelen en openbaar vervoer. Juist deze posten zullen na de wetswijziging niet meer onder het verlaagde tarief vallen. De verwachting is dat de btw verhoging zo’n 4 tot 5 miljard aan extra inkomsten op zal brengen. Wat hiermee gepaard gaat is minder belastingheffing op arbeid. Met andere woorden: je houdt netto meer salaris over. Dit zou de economie en daarmee de werkgelegenheid stimuleren. Echter zijn er ook critici die dit betwijfelen, aangezien producten duurder worden en er dus minder verkocht zal worden. Dit heeft volgens hen juist een afname van de werkgelegenheid tot gevolg. ## BTW verhoging

Of we het leuk vinden of niet, de btw verhoging gaat er waarschijnlijk wel komen. We zullen dit allemaal ondervinden in onze dagelijkse bezigheden, zoals het openbaar vervoer pakken naar je werk. Om te kunnen blijven concurreren kun je ervoor kiezen om de verkoopprijs gelijk te houden, wat betekent dat je de btw verhoging voor eigen rekening neemt. Hier zit geen enkele ondernemer op te wachten, wat als gevolg heeft dat de prijzen met 15% stijgen. Uiteraard voelen enkel consumenten dit, aangezien zij de btw niet kunnen verrekenen. Daar staat dan wel weer tegenover dat de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Hopelijk heft dit elkaar een beetje op. Mocht dat niet het geval zijn, dan hebben we natuurlijk ook altijd nog de mogelijkheid om uit te wijken naar onze buurlanden waar de verlaagde tarieven gewoon van kracht blijven.

Share:

Ik wil IBEO!