post-thumb

Op May 21, 2015

BTW op doorbelaste kosten

In de praktijk komt het vaak voor dat een ondernemer bedragen op eigen naam, maar voor rekening van de cliënt voldoet. Denk hierbij aan parkeerkosten, verzendkosten e.d. In beginsel moet hier btw over berekend worden, het valt namelijk onder de maatstaf van heffing. Om deze btw-heffing te voorkomen zou de ondernemer de facturen op moeten laten stellen op naam van de cliënt. In de praktijk is dit echter vaak niet mogelijk, en de staatssecretaris wil de administratieve lastenverzwaring voorkomen. Daarom heeft de staatssecretaris in bepaalde gevallen goedgekeurd dat deze bedragen zonder btw worden doorberekend.

Met btw in rekening gebrachte kosten

De staatssecretaris keurt goed dat een belastingplichtige de door derden met btw berekende kosten in alle gevallen tot de vergoeding rekent. De belastingplichtige kan mits hij aftrekgerechtigd is de btw aan hem in rekening gebracht als voorbelasting aftrekken, en de btw doorberekenen aan zijn afnemer. Dit is voordeliger dan de btw 1 op 1 doorberekenen, omdat dan het recht op aftrek van voorbelasting vervalt.

Zonder btw berekende kosten

De in het onderdeel genoemde kosten kunnen buiten de heffing van btw blijven, onder de volgende voorwaarden:

  1. De belastingplichtige berekent de kosten door voor het bedrag dat is verschuldigd voor de verrichte handeling
  2. De belastingplichtige vermeldt de kosten afzonderlijk op de factuur aan de opdrachtgever
  3. Goedkeuring geldt ook als de belastingplichtige ten behoeve van zijn opdrachtgever een derde inschakelt
Share:

Ik wil IBEO!