post-thumb

Op Jul 28, 2015

BTW op Podiumkunsten: Het verlaagde tarief voor dj’s | IBEO legt het je uit

Wellicht dat je het je nog kan herinneren, de tegenstand die cultureel Nederland bood in 2011 toen het kabinet aankondigde de btw op podiumkunsten te willen verhogen van 6% naar 21%. Het werd door velen een belachelijke maatregel gevonden. Zo stimuleer je cultuur toch totaal niet, en juist cultuur moet toch gesteund worden?! Onbegrip had de boventoon en dat werkte zich uit naar het feit dat de btw verhoging op podiumkunsten al in 2012 weer werd teruggedraaid. Tegenwoordig valt het optreden door uitvoerende kunstenaars on het 9%-tarief. Dit tarief geldt alleen als er een artistieke prestatie wordt verricht. Hieronder vallen de volgende optredens:

  • Optredens in muziekuitvoeringen, opera’s, operettes en op muziekfestivals dansuitvoeringen
  • optredens van diskjockeys of videojockeys op dance-party’s en dergelijke
  • optredens van een master of ceremony/vocalist bij dance-events
  • optredens in revues, musicals en cabaretvoorstellingen
  • optredens in toneelvoorstellingen, pantomimes en poppentheaters
  • geven van lezingen (voor meer info hierover check de voorwaarden)
  • optredens van komieken, goochelaars, buiksprekers en circusartiesten optredens van sneltekenaars en karikaturisten die sneltekeningen maken bij evenementen (sneltekensessies buiten publieksoptredens vallen wel onder het 21%-tarief)

Toegang tot muziekuitvoeringen

In eerste plaats geldt het verlaagde tarief voor het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen. Wat onder muziekuitvoeringen moet worden verstaan is echter niet altijd duidelijk. De Belastingdienst spreekt over ‘podiumoptredens’ en geeft daarbij als voorbeelden muziekfestivals en danceparty’s. In beginsel vallen muziekfestivals zodoende onder het verlaagde tarief. Echter geldt een uitzondering voor evenementen waarbij het optreden van artiesten van ondergeschikte betekenis is, en voor dat optreden geen afzonderlijke toegangsprijs in rekening wordt gebracht. Voor deze gevallen geldt het standaardtarief van 21%. Een voorbeeld hiervan is een discotheek die huis-DJ’s in dienst heeft. Deze DJ’s worden in de regel niet als uitvoerend kunstenaars beschouwd, waardoor hun optreden het verlaagde tarief niet kan rechtvaardigen. Aan het optreden van de artiest dient derhalve wel enige professionaliteit toe te komen. Als de discotheek bijvoorbeeld toegangskaarten verkoopt, en geen extra kosten berekent als er een DJ op treedt, dient zij hierop gewoon 21% btw te berekenen. Het optreden van een artiest is dus niet voldoende om te komen tot een muziekuitvoering, het optreden zelf dient wel beoordeelt te worden op professionaliteit.

Uitvoerend kunstenaars

In beginsel lijkt het redelijk duidelijk, maar de term uitvoerend kunstenaar blijft natuurlijk nog steeds vaag, ook al wordt daaraan toegevoegd dat het optreden professioneel dient te zijn. Hierover verschillen de meningen nogal vaak. De Belastingdienst doet een poging om een en ander te verduidelijken. Allereerst geeft zij aan dat het tarief enkel geldt als er een artistieke prestatie wordt verricht. Vervolgens geeft ze enkele voorbeelden van onder het verlaagde tarief vallende optredens.

  • Optredens op muziekfestivals
  • Optredens van diskjockeys of videojockeys op dance-party’s, poppodia en dergelijke

Concreet komt het er als volgt op neer. Niet elke plaatjesdraaier kwalificeert als professioneel dj die het verlaagde tarief kan toepassen. De dj die je bijvoorbeeld inhuurt op de 50e verjaardag van je moeder zal helaas gewoon met 21% btw moeten factureren, tenzij het dj Tiësto is. Bij zo een soort optreden ontbreekt namelijk het professionele karakter. Een dj is als professional te kwalificeren als van het werk dat de dj produceert opnames worden gemaakt in een professionele studio, en die opnames worden uitgebracht op platen of cd’s. Ook kunnen marketinguitingen ten aanzien van de optredende dj in de richting van professionaliteit wijzen. Hieronder tref je aan een schema waarin concreet wordt weergegeven wat de criteria zijn om de btw positie van de dj te beoordelen. Twijfel je welk tarief van toepassing is? Neem gerust contact met ons op!

Share:

Ik wil IBEO!