post-thumb

Op May 20, 2020

Corona Update #28 – Verlenging en aanpassing steunmaatregelen

Vandaag kondigde het kabinet een verlenging aan van de steunmaatregelen. Naast dat deze verlengd zijn, werden er ook punten aangepast. Uiteraard moet de exacte uitwerking nog komen, maar hierbij de belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen: NOW De NOW-regeling wordt met drie maanden verlengd. Ook is deze op 3 belangrijke punten aangepast:

  1. Boete voor ontslag komt te vervallen. In de vorige regeling zat een boete van 50% op ontslag om economische redenen. In de verlenging zit deze niet, dus ontslag om economische redenen wordt mogelijk. Wel wordt er gesproken over een bijdrage van werkgevers voor om- en bijscholing
  2. In de nieuwe regeling wordt niet maximaal 90% van het brutoloon maal 1,3 vergoed, maar maximaal 90% van brutoloon maal 1,4. Een verruiming dus.
  3. Om seizoensbranches tegemoet te komen wordt niet gekeken naar de loonsom van januari, maar naar de loonsom van maart. Dit gaat waarschijnlijk zelfs al gelden voor de al lopende NOW aanvraag indien je loonsom gedurende de maanden maart tot en met mei hoger was dan in januari.

TOZO De TOZO wordt ook verlengd. De belangrijkste wijziging hier is dat er deze keer wel een partner inkomenstoets wordt toegepast. Onbekend is nog hoe deze toets er uit gaat zien.TOGS De eenmalige tegemoetkoming van €4.000 wordt aangepast naar een tegemoetkoming op basis van grootte van de onderneming. Deze tegemoetkoming is tot een maximum van 20.000 euro. Uitstel belasting Het uitstel van belasting, waarbij je zonder boete de betaling van belasting drie maanden kan uitstellen, wordt ook verlengd. We moeten net zoals de vorige keer de volledige uitwerking en uitvoering afwachten, maar ze geven in ieder geval blijk dat goed hebben geluisterd naar de kritiek op de eerste regeling, Daar zijn we uiteraard heel erg blij mee! Ze gaven tot slot tussen de regels wel regelmatig aan dat er ook een einde zit aan dergelijke steunmaatregelen en dat deze niet zomaar iedere keer met drie maanden worden verlengd, houd daar dus rekening mee. De komende weken zullen we weer regelmatiger updates sturen, omdat de nieuwe maatregelen dan uitgewerkt zullen worden. Zou je iets voor ons willen doen? Nu we in een tijd zijn beland dat we elkaar een extra handje kunnen helpen hebben we een vraag voor jou! Wij vinden het altijd heel erg fijn om feedback te krijgen en hopen dat jij misschien een paar seconden de tijd hebt om hier een review achter te laten voor ons. Dank alvast voor de moeite!

ps. Mocht je een eerder nieuwsbrief over het hoofd hebben gezien of wil je deze teruglezen, dan kan dat hier

Share:

Ik wil IBEO!