post-thumb

Op Mar 18, 2020

Corona Update #1 - De eerste maatregelen

Het is je vast niet ontgaan dat Nederland en de wereld in de greep is van het Corona-virus. De gevolgen hiervan kunnen voor ondernemers aanzienlijk zijn. Daarom zetten wij voor jou op een rij welke maatregelen je het best kan nemen. Dus lees deze extra nieuwsbrief zorgvuldig door want voorkomen is beter dan genezen.

Werktijdverkorting aanvragen
Via deze link kan je werktijdverkorting aanvragen. Na het correct invullen van je gegevens kan je met de vergunning naar het UWV zodat de aanvraag in werking kan treden. Let op! De werktijdverkorting gaat pas in nadat de vergunning is afgegeven en dus niet met terugwerkende kracht. Het vermoeden is dat er nog versoepeling in gaat komen, maar het is verstandig om daar niet vanuit te gaan.

Aanvragen uitstel belastingaangifte
Deze template kan downloaden en gebruiken voor het aanvragen van uitstel belastingaangifte. Let goed op dat je je gegevens correct invult.

Uitstel van aflossing aanvragen
Vraag uitstel van aflossing bij de bank aan. Ook al kan je nu nog voldoen aan de aflossing kan het zo zijn dat dit in de toekomst wat lastige gaat worden, daarom kan je deze het best preventief aanvragen. Ook voor deze regels gaat waarschijnlijk een versoepeling op treden, maar wederom is het beter om hier het zekere voor het onzekere te nemen.

Storten naar G-rekening
Zorg er voor dat je bij onder-aannemers (zoals uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven) een gedeelte stort naar een G-rekening als zijn deze hebben of in ieder geval bevestiging vraagt van het afdragen van loonheffing en btw. Je bent namelijk door de ketenregeling altijd verantwoordelijk voor de afdracht van deze btw en loonheffing bij faillissement onder-aannemer.

Verplichte vakantiedagen
Zoek goed uit hoeveel verplichte vakantiedagen je kan aanwijzen volgens de cao. Wettelijk zijn dit er twee, maar voor de meeste cao’s geldt nog minder (in de horeca is dit één dag).

Pas inkoop aan
Probeer verstandig in te kopen. Houd rekening met een afnemende aanloop, dus het aanleggen van een grote voorraad is in dit geval geen aanrader.

Verlaging of uitstelbetaling huur
Heb je een huurbaas? Vraag dan om tijdelijke verlaging van de huur of verzoek om uitstel van betaling.
Richt je op bezorging
Probeer je zoveel mogelijk te richten op bezorging (als dit tenminste binnen de mogelijkheden van jouw bedrijfsvoering behoord). Verdiep je eveneens in hoeverre je zelf gebruik kan maken van bezorgdiensten. Contracten opstellen met bezorgdiensten kunnen soms wat tijd in beslag nemen dus houd hier ook rekening mee.

Heb je specifieke vragen dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen!

Fijn weekend en let goed op jezelf!

Het IBEO-team

Share:

Ik wil IBEO!