post-thumb

Op Mar 18, 2020

Corona Update #4 - De Persconferentie

Zojuist maakte het kabinet op een persconferentie de steunmaatregelen bekend voor het bedrijfsleven en zzp’ers vanwege de coronacrisis. Ze hebben de maatregelen flink uitgebreid. We mogen alvast zeggen dat de overheid hier laat zien achter het MKB te staan. De regelingen zien er vooralsnog veelbelovend en rechtvaardig uit en het komt op het volgende neer.

1. Noodloket
Het Noodloket is een compensatiepakket voor de direct getroffen bedrijven zoals de horeca, evenementen en de cultuursector. Zij worden direct vergoed. Het gaat nu om een bedrag van 4000 euro. Hoe of wat is nog niet bekend, maar zodra dit wel het geval is kan je er op rekenen dat we je direct op de hoogte stellen.

2.De garantieregeling
De garantieregeling wordt verruimd zodat bedrijven makkelijker toegang hebben tot leningen. Je moet hiervoor bij je eigen bank zijn. Ook het financieringsbedrijf Qredits schort aflossingen op en verlaagt tijdelijk de rente.

3. Werktijdverkorting
Door de grote toeloop op het Noodfonds Overbrugging werkgelegenheid is deze uit de lucht. Er komt een nieuwe regeling die ergens anders aangevraagd moet worden. Deze regeling ziet toe in een tegemoetkoming bij verlies van omzet en behelst 90% van de loonkosten met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De oude regeling vervalt. Heb je al een een aanvraag gedaan? Dan wordt deze door de overheid zelf overgezet. Er zijn wel twee voorwaarden die nu al bekend zijn:
- je moet loon blijven doorbetalen
- je mag niemand ontslaan

Deze regeling geldt óók voor oproepkrachten. Dus die mag je dan doorbetalen.

4. ZZP' ers
Voor een periode van drie maanden kunnen zzp’ers een beroep doen op een aanvulling van het inkomen tot het sociale minimum. Deze vergoeding hoeft achteraf niet te worden terug betaald. In plaats van dertien weken doorlooptijd van de aanvraag wordt deze verkort naar 4 weken. Er wordt ook geen vermogenstoets of een partner inkomenstoets gedaan.

5. Uitstel van belasting
De regeling wordt verbreed. Alle ondernemers krijgen uitstel van belasting betalen. De invorderingsrente wordt verlaagd naar vrijwel 0 en verzuimboetes worden niet opgelegd. Alle ondernemers kunnen een verlaging aanvragen van de voorlopige aanslag van VPB en de inkomstenbelasting

De maatregelen zijn allemaal tijdelijk en gelden nu voor een periode van 3 maanden.

Hoe de regelingen in de praktijk gaan werken en of er extra voorwaarden komen weten we nu nog niet, maar dat zal in de komende dagen duidelijk worden. We houden jullie dan natuurlijk weer op de hoogte en we helpen jullie de weg vinden naar deze regelingen.

Naast bovenstaande maatregelen werd tot slot ook bekend gemaakt dat er geld beschikbaar komt voor ziekenhuizen en zorginstellingen zodat deze hun werk kunnen blijven uitvoeren onder deze uitzonderlijke omstandigheden.

Op de website van de rijksoverheid staat een overzicht van alle maatregelen.

Morgen horen jullie weer van ons. Blijf op jezelf en elkaar letten, en natuurlijk bij vragen altijd bellen (we kunnen het niet vaak genoeg zeggen).

p.s. Mocht je een eerder nieuwsbrief over het hoofd hebben gezien of wil je deze teruglezen, dan kan dat hier.

Share:

Ik wil IBEO!