post-thumb

Op Jun 23, 2016

Eenmalige aftrekbare kosten van hypotheek

Als je een hypotheek afsluit dan mag je eenmalig verschillende kosten in aftrek brengen.* bemiddelingskosten, zoals advies- en afsluitkosten

  • notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw
  • Taxatiekosten voor het krijgen van de hypotheek
  • kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie
  • bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst
  • kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (dit is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden)

De mogelijkheid bestaat om deze aftrekbare kosten plus de niet aftrekbare kosten mee te laten financieren in de hypotheek als je een woning aanschaft.

Share:

Ik wil IBEO!