post-thumb

Op Dec 16, 2014

Eenmanszaak of BV

Bij het starten van een onderneming speelt vaak de vraag welke rechtsvorm te hanteren. Hierbij spelen verschillende aspecten een rol.

Aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak ben je altijd persoonlijk aansprakelijk voor alle schulden. Dit klinkt heel eng, maar ga altijd even na hoe hoog de mogelijke aansprakelijkheid is. Deze blijkt toch vaak mee te vallen. Bij een bv ben je in eerste instantie niet persoonlijk aansprakelijk. Echter, bij onbehoorlijk bestuur (iets wat de curator altijd probeert aan te tonen) ben je alsnog persoonlijk aansprakelijk. Van onbehoorlijk bestuur is sprake bij bijvoorbeeld het niet goed voeren van een administratie.

Oprichting

Al wordt al jaren geprobeerd de oprichting van een bv eenvoudiger te maken het is tot nu toe nog steeds vele malen gemakkelijker om een eenmanszaak te openen. Bij een eenmanszaak is het genoeg om je in te schrijven bij de Kvk en de belastingdienst. Het oprichten van een bv is iets ingewikkelder. Bij de oprichting van een bv moet je allereerst een notariële akte laten opstellen. Hiervoor vragen notarissen al snel eur 800,- tot eur 1.000,-. Ten tweede moet je bij de oprichting van een bv. kapitaal storten dit hoeft sinds 1 oktober 2012 nog maar eur 1,- te zijn. Daarnaast moet je je bv inschrijven bij de KvK. Meestalt zorgt de notars hiervoor.

Fiscale gevolgen

Bij de eenmanszaak heb je te maken met inkomstenbelasting (ib). Je winst, na aftrek van je aftrekposten, is belast tegen het ib-tarief. Echter, wanneer je als ondernemer aan het urencriterium voldoet heb je recht op een aantal aftrekposten waardoor de eenmanszaak voor de kleine ondernemer heel aantrekkelijk kan zijn. Het urencriterium houdt in dat je als ondernemer aantoonbaar 1.255 uren per jaar aan je onderneming hebt gewerkt. Voldoe je daar aan, dan maak je aanspraak op enkele aftrekposten. Hieronder een korte beschrijving van de twee belangrijkste aftrekposten en de mkb-vrijstelling.

Startersaftrek

Gedurende de eerste 5 jaar van je onderneming mag je drie keer de startersaftrek toepassen. De startersaftrek bedraagt eur 2.123.

Zelfstandigenaftrek

Vanaf 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag, namelijk eur 7.280 en dat bedrag staat nog steeds in 2013. In 2011 is deze nog winstafhankelijk.

Mkb-vrijstelling

Na aftrek van de ondernemersaftrekken, mag je ook nog 12% van de winst aftrekken. Dit is de Mkb-vrijstelling. Hiervoor hoef je vanaf 2010 niet meer voor aan het urencriterium te voldoen.

Bij een BV heb je geen recht op al deze aftrekposten, maar word je winst belast met de vennootschapsbelasting (vpb). In 2012 en 2013 is het tarief als volgt; Alles tot eur 200.000,- winst is belast tegen 20% en alles boven de eur 200.000,- winst is belast tegen 25%.

Daarnaast moet je er rekening mee houden dat degene die aanmerkelijk belang houdt (5% of meer van de aandelen in bezit heeft) en tevens werkzaam is in de bv, zichzelf een gebruikelijk loon moet uitkeren. Dit loon bedraagt eur 42.000 in 2012 en eur 43.000 in 2013. Hierover moet dan uiteraard loonbelasting worden afgerekend. In sommige gevallen kan hier van afgeweken worden. Bespreek dit altijd eerst goed met je belastingadviseur en leg je afwegingen vast in de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Share:

Ik wil IBEO!