Fiscaal partner

Twijfel je of je een fiscaal partner hebt? Laat ons het aan je uitleggen.

Gehuwd of geregistreerd partnerschap

Ben je gehuwd of heb je een geregistreerd partnerschap ? Dan ben je altijd fiscaal partner met die persoon, ook al staat er iemand anders (nieuwe partner) ingeschreven op je adres. Gescheiden in 2014, meldt dit dan even expliciet bij ons. Als dit het geval is geef dan de gegevens van deze partner door. Het onderstaande is dan niet meer van belang.

Huisgenoot

Onderstaande geldt alleen voor huisgenoten (dat zijn de mensen die op hetzelfde adres staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.

Je bent fiscaal partner met je huisgenoot, als je naast de gezamenlijke inschrijving aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Jullie zijn beiden meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten;
  • Jullie hebben samen een kind;
  • één van jullie heeft een kind van de ander erkend;
  • Jullie zijn bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners;
  • Jullie zijn samen eigenaar van een eigen woning;
  • Jullie zijn beiden meerderjarig en op jullie adres staat ook een minderjarig kind van 1 van u beiden ingeschreven (samengesteld gezin); Geldt deze situatie, maar verhuur je een deel van je woning aan degene met wie je op hetzelfde adres staat ingeschreven? Dan is in het geval dat er sprake is van verhuur op zakelijke gronden geen fiscaal partnerschap. Er moet dan wel een schriftelijke huurovereenkomst zijn;
  • U was het jaar ervoor al fiscale partners.

Een bijzonder geval is nog wanneer je met je kind samenwoont of met (een van) je ouders en je beiden ouder dan 27 jaar oud bent op 31 december 2014. Jullie kunnen alleen maar fiscale partners zijn als je huisgenoot niet ook de fiscale partner is van iemand anders.

Het partnerschap gaat in op het moment dat jullie gezamenlijk op 1 adres staan ingeschreven en aan een van de bovengenoemde voorwaarden voldoet. Stonden jullie het jaar ervoor al op hetzelfde adres ingeschreven? Dan zijn jullie het hele jaar fiscale partners van elkaar.

Het fiscaal partnerschap eindigt zodra jullie niet meer samen op hetzelfde adres ingeschreven staan. Het maakt hierbij dus niet uit of u nog steeds aan 1 van de bovenstaande voorwaarden voldoet. Let op dit laatste geldt niet voor gehuwden of geregistreerde partners !

Ben je een ondernemer?
Laat het leukste team jou helpen!

Meld je vandaag aan en je krijgt je eerste maand gratis.

Plan een demo

Recente berichten

Leonie Poortvliet
Door Lauressa op 7 november 2018
Leonie Poortvliet
Romy Bakker
Door Lauressa op 7 november 2018
Romy Bakker
William Jarret
Door Lauressa op 7 november 2018
William Jarret