post-thumb

Op May 04, 2018

Gevolgen nieuwe privacywetgeving voor werkgevers

Vanaf 25 mei 2018 zal de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangen worden door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU. Hieronder een overzicht wat dit voor jou als werkgever betekent. Het verschil met de eerdere Wet bescherming persoonsgegevens is dat de regels veel strenger worden en dat je als werkgever ook meer verplichtingen hebt als het gaat om de verwerking van de persoonsgegevens van jouw werknemer(s). Als de regels van de nieuwe AVG niet opvolgt dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) jou een boete opleggen van maximaal €20 miljoen of 4% van jouw jaaromzet (als dit bedrag hoger is dan €20 miljoen). Registratie en documentatieplicht Vanaf 25 mei ben je als werkgever verplicht een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens bij te houden waarin wordt vermeld welke gegevens van jouw werknemer(s) worden opgeslagen binnen jouw organisatie. Ook moet je noteren welke systemen hiervoor gebruikt worden en hoe deze werken. Verder moet je kunnen verantwoorden waarom deze gegevens worden bijgehouden en je moet kunnen aantonen dat er maatregelen zijn genomen om de gegevens van jouw personeel te beschermen. Inzagerecht werknemer Jouw werknemers hebben vanaf 25 mei het recht om een kopie van zijn dossier te ontvangen. Voorheen konden ze het dossier alleen inzien. Informatierecht werknemer Als werkgever ben je verplicht te kunnen verantwoorden aan jouw werknemer(s) waarom bepaalde gegevens worden verzameld. Recht gegevens te laten wissen In het bewaarbeleid van de persoonsgegevens moet worden opgenomen hoe lang de gegevens van jouw werknemer(s) bewaard blijven. Worden er gegevens bewaard die niet wettelijk en niet noodzakelijk zijn, dan heeft de werknemer het recht om deze gegevens te laten wissen. Gebruikmaken van een bewerker Maakt jouw onderneming gebruik van een bewerker zoals bijvoorbeeld een salarisbureau, dan is er een bewerkersovereenkomst nodig om afspraken te maken omtrent de verwerking. Wil je een voorbeeld van een bewerkersovereenkomst ontvangen, stuur dan even een mailtje naar Micky (happinessmanager@ibeo.nl).

Share:

Ik wil IBEO!