post-thumb

Op Dec 01, 2015

Giftenaftrek

Wanneer je giften doet aan goede doelen, kun je deze, onder voorwaarden aftrekken in je aangifte.

Voorwaarden

  1. Je doet een gift aan een algemeen nu beogende instelling (ANBI), een culturele ANBI of een steunstichting SBBI;
  2. Je doet de gift vrijwillig;
  3. Er staat geen tegenprestatie tegenover de gedane gift (gift waarbij bijvoorbeeld een lot krijgt komt niet voor aftrek in aanmerking);
  4. Je kunt de giften aantonen / bewijzen

3 soorten giften(aftrek)

  1. gewone giften(aftrek)
  2. periodieke giften(aftrek)
  3. giften aan culturele instellingen

Gewone giftenaftrek

Bij het opvoeren in de aangifte van een gewone giftenaftrek in de inkomstenbelasting krijg je te maken met een drempel- of een maximumbedrag. Deze drempel is 1% van je drempelinkomen met een minimum van € 60. Hierdoor komt niet je volledige gift voor aftrek in aanmerking. Daar kun je genoegen mee nemen, maar als je fiscaal optimaal wil geven mis je fiscaal voordeel.

Je geeft natuurlijk niet (alleen) om een aftrekpost te krijgen, maar aftrek in de aangifte inkomstenbelasting zorgt er wel voor dat je meer te kunnen geven. Je krijgt immers geld terug van de belastingdienst.

Daarnaast geldt er bij gewone giften ook een maximum (10% van uw drempelinkomen).

Periodieke giftenaftrek

Door je gift periodiek te maken kun je deze drempel en het maximum voorkomen. De tussenkomst van de notaris is hierbij, sinds 2014, niet meer vereist. Wel gelden er enkele voorwaarden.

  • Voor een periodieke gift geldt voor een looptijd van minimaal 5 jaar, maar komt te vervallen bij overlijden.
  • De overeenkomst moet enkele voorwaarden voldoen, maar wanneer je gebruik maakt van de modelovereenkomst op de site van de Belastingdienst gaat het altijd goed. Hierin staat bijvoorbeeld ook opgenomen dat wanneer je door andere omstandigheden niet meer kunt voldoet aan de afgesproken termijn (werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid of het vervallen van de ANBI status)dat de overeenkomst dan vervalt.

Klik hier voor een link naar de modelovereenkomst van de belastingdienst.

Door je gift periodiek te maken komt elke betaalde euro voor aftrek in aanmerking.

Nadelen ? Zijn die er dan ?

Wanneer je aan meerdere goede doelen giften doet kan het aangaan van een overeenkomst een financieel nadeel voor je betekenen.

Dit moet ik even uitleggen: wanneer een deel van je giften periodiek gemaakt zijn, wordt de rest van je giften als gewone gift aangemerkt. Voor deze gewone giften geldt nog steeds de eerder genoemde drempel waardoor er situaties denkbaar zijn waarbij dit financieel nadelig voor je uitpakt. Je kunt hierbij denken aan het voorbeeld waarbij de gewone giften, naast de periodieke gift, zo laag zijn dat deze niet boven de drempel uitkomen. Hier is een oplossing voor: de overige giften ook periodiek maken. Met invullen van een formuliertje is het gebeurt. Je bent toch al bezig!

Doe je een periodieke gift, dan vindt je gift gretig aftrek !

Giften aan culturele instellingen

Bij een gift aan een culturele ANBI mag je een hoger bedrag in aftrek brengen. De factor is 1,25, waarbij er dus bij een gift van € 100 een bedrag van € 125 in aftrek gebracht mag worden. Bij deze gift heb je ook te maken met een drempel, alhoewel deze drempel natuurlijk wel sneller bereikt omdat er een hoger bedrag opgevoerd mag worden.

Het bedrag waarmee je een gift aan een culturele instelling mag verhogen is gemaximeerd tot een bedrag van € 1.250. Dus bij een gift van meer dan € 5.000 krijg je geen verhoging meer.

Het is ook mogelijk om een periodieke gift aan een culturele instelling te geven. Hiermee voorkom je de drempel en het maximum, welke bij gewone (culturele) giften geldt.

Twijfel je of een gift aan de ANBI status voldoet check dit dan via deze link.

Heb je hierover nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Share:

Ik wil IBEO!