post-thumb

Op Jun 23, 2016

Hypotheekrenteaftrek

De rente die je betaalt voor je hypotheek mag je in aftrek brengen van je inkomen uit werk en woning (box 1). Je mag alleen de rente op een lening aftrekken als die lening wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:* De aankoop van een eigen woning

De rente op een hypotheek mag nog maximaal 30 jaar worden afgetrokken. Als de hypotheek is afgesloten voor 1 januari 2001, dan gaat de 30 jaar lopen vanaf 1 januari 2001. Daarnaast gelden er een aantal bijzondere regels voor het aftrekken van de rente in bepaalde situaties.

Share:

Ik wil IBEO!