Intracommunautaire Levering

Lever je als ondernemer goederen of diensten aan andere EU landen? Dan is het belangrijk om het juiste BTW-tarief op je factuur te zetten. De hoofdregel bij de verkoop van goederen (of levering van diensten) aan landen binnen de EU is dat deze goederen worden belast in het land waar de goederen (of diensten) naar toe gebracht worden. Exporteer je vanuit Nederland naar bijvoorbeeld België, dan kan in Nederland het 0%- tarief worden toegepast, het BTW-tarief van België moet op de factuur worden vermeld. Er is dan sprake van een intracommunautaire levering.

De ondernemer moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Er moet kunnen worden aangetoond dat de goederen (of diensten) naar een ander land zijn vervoerd. Het bewijsmiddel hiervoor kan een betaling zijn, een vrachtbrief, een factuur enz.
  • Er moet kunnen worden aangetoond, middels een BTW-identificatienummer (of ander bewijs), dat er in het andere land BTW betaald is over de geleverde goederen of diensten

Als de afnemer van jouw goederen of diensten een particulier is of geen btw-identificatienummer heeft, dan geldt het 0%-tarief niet. Je moet dan gewoon jouw btw berekenen en deze aangeven en betalen.

Als ondernemer geef dit aan onder 3b leveringen naar/diensten in landen binnen de EU. Ook moet je een opgaaf intracommunautaire prestaties indienen.

Als het omgekeerde het geval is (jij koopt goederen of diensten in uit een ander EU-land), is er sprake van intracommunautaire verwerving (ICV). Deze zijn wel belast met BTW, want Nederland is het land waar de goederen (of diensten) dan aankomen, oftewel het bestemmingsland.

Ben je een ondernemer?
Laat het leukste team jou helpen!

Meld je vandaag aan en je krijgt je eerste maand gratis.

Plan een demo

Recente berichten

Leonie Poortvliet
Door Lauressa op 7 november 2018
Leonie Poortvliet
Romy Bakker
Door Lauressa op 7 november 2018
Romy Bakker
William Jarret
Door Lauressa op 7 november 2018
William Jarret