Medewerkers met oproepcontract? Dit verandert er vanaf 1 januari 2020 (WAB)

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hierdoor gaat er flink wat veranderen. Al eerder bespraken we de nieuwe contract regelingen en de wijzigingen met betrekking tot de transitievergoeding, maar ook de regels rondom medewerkers met oproepcontract gaan veranderen.

Heb je een medewerker die al een jaar werkzaam is als oproepkracht bij jouw bedrijf? Dan ben je als werkgever verplicht deze medewerker een schriftelijk aanbod te doen waarbij de oproepovereenkomst wordt omgezet in een overeenkomst met het gemiddeld aantal uren over die periode. Accepteert je medewerker dit aanbod niet? Dan moet je na 12 maanden opnieuw een uren aanbod doen.

Ga per (oproep)medewerker dus na onder wat voor soort contract zij voor jou in dienst zijn. Lopen de 12 maanden op of na 1 januari 2020 af, dan moet je het aanbod, om de gemiddelde uren vast te zetten, doen op 1 februari 2020.

Welke contracten vallen precies onder het oproepcontract? Een min-max contract (waarin staat hoeveel uur de werknemer minimaal en maximaal voor jou gaat werken) en een 0-uren contract (jij kan als werkgever de werknemer flexibel oproepen en in het arbeidscontract zijn geen werkuren opgenomen) worden allebei gezien als een oproepcontract. Het gaat dus om een overeenkomst waarvan de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per dag, week of maand, of maximaal een jaar met gelijkmatige spreiding.

Wat gebeurd er als je geen schriftelijk aanbod doet (binnen een maand) waarbij de oproepovereenkomst wordt omgezet in een overeenkomst met het gemiddeld aantal uren over die periode? Dan heeft de werknemer, gedurende de periode waarin de werkgever de verplichting tot het doen van het aanbod nog niet is nagekomen, recht op loon over de gemiddelde arbeidsomvang. Let op: dit geldt ook als de werknemer niet heeft gewerkt omdat de werkgever hem niet heeft opgeroepen. De werknemer kan tot vijf jaar na dato een loonvordering instellen!

Wat ook nieuw is, is dat er vanaf januari 2020 een oproeptermijn van 4 dagen gaat gelden voor de werkgever. Heb je medewerkers met een oproepovereenkomst, dan moeten deze 4 dagen van te voren worden opgeroepen. Roep je de medewerker korter dan 4 dagen van te voren op, dan hoeft de medewerker hier geen gehoor aan te geven. Wordt de oproep binnen 4 dagen weer ingetrokken? Dan heeft de medewerker wel recht op het loon van deze uren. Zijn er geen uren vastgesteld? Dan geldt er wettelijk gezien een doorbetaling van 3 uur.

Mocht je hier nog vragen over hebben, dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen en denken wij graag met je mee!

Ben je een horecaondernemer?
Laat het leukste team jou helpen

Word vandaag nog klant en je krijgt je eerste maand gratis.

Ja, ik wil klant worden