post-thumb

Op Sep 18, 2016

Ondernemingsplan maken

Ondernemingsplan maken voor de bank of voor een investeerder? Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Als toekomstige ondernemer heb je als het goed is namelijk alle plannen al in je hoofd zitten. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is deze plannen concreet en to-the-point op papier te zetten en het grootste gedeelte van je ondernemingsplan is klaar. Als laatste schrijf je nog een financiële paragraaf, waarin je al je plannen uit het ondernemingsplan onderbouwt met een goed financieel plan. Mocht je hier hulp bij nodig hebben, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Wellicht kunnen wij je verder helpen.

Wat zet je in een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan is een samenvatting van jouw ideeen en fungeert tevens als houvast voor jezelf, wanneer je de financiering rond hebt en aan de slag kunt met je eigen zaak. Normaliter bundel je jouw ideeen onder een aantal categorieën. Dit zijn de verschillende hoofdstukken binnen je plan. Een structuur zoals onderstaand zou je bijvoorbeeld aan kunnen houden. Als alle onderstaande punten aan bod komen in je ondernemingsplan kun je deze met een gerust hart indienen bij de bank of een andere geldschieter.

Hoofdstuk 1: De ondernemer

In dit hoofdstuk zet je jezelf centraal. Hierin geef je aan wie je bent en waarom je de onderneming wilt starten. Waarom wil je gaan ondernemen? En wat maakt jou een goede ondernemer? Heb je al ervaring binnen jouw branche of met ondernemen?

Wat moet zeker aan bod komen in dit hoofdstuk:

 • Een omschrijving van jouw persoon
 • Jouw ervaringen (een up-to-date CV)
 • Jouw motivatie om een bedrijf te starten
 • Jouw sterke en zwakke punten

Hoofdstuk 2: De marktanalyse

Natuurlijk is het van belang dat je de markt waarin je gaat ondernemen goed kent, of er in ieder geval goed onderzoek naar hebt gedaan. Zo ga je dus met name wat dieper in op de vraag in de markt, waarom jij dus denkt dat er behoefte is aan jouw product of dienst en je maakt een concurrentie analyse. Heb je veel concurrenten? En wat zijn per concurrent de sterke en zwakke punten?

Wat moet zeker aan bod komen in dit hoofdstuk:

 • Omschrijving van de markt waarin je gaat opereren
 • Een analyse van de vraag naar jouw product / dienst
 • Wat is je doelgroep? En hoe groot is die doelgroep
 • Wie richten zich nog meer op die doelgroep
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten van je concurrenten

Hoofdstuk 3: Het marketingplan

Nu ga je precies vertellen wat jij gaat doen om de markt te veroveren. Het is nu duidelijk wie jij bent en waar jij kansen ziet in de markt. Maar hoe ga jij die kansen grijpen en jouw bedrijf tot een succes maken? Dat ga je hier precies opschrijven. Let op dat het verhaal kort en duidelijk is. Probeer te voorkomen dat je tientallen pagina’s nodig hebt om jouw toekomstige onderneming te beschrijven en probeer zo veel mogelijk to-the-point en concreet te zijn. Het kan handig zijn om dit plan te schrijven aan de hand van een model. Een bekend model bijvoorbeeld is de Marketing Mix van McCarthy. Dit model is gebasseerd op de 4P’s (later 7 P’s), te weten Product, Prijs, Plaats en Promotie. Als je voor ieder van de 4 P’s jouw bedrijf kunt omschrijven, dan heb je in feite een allesomvattend beeld gegeven van jouw onderneming.

Wat moet zeker aan bod komen in dit hoofdstuk:

 • Waar ga je jouw onderneming starten
 • Wat ga je precies verkopen
 • Hoe ga je jouw producten / diensten verkopen
 • Hoeveel verwacht je te gaan verkopen (basis voor het financiële plan)
 • Wat kosten jouw producten of diensten
 • Hoe komen jouw producten of diensten bij de doelgroep terecht

Hoofdstuk 4: De organisatie

Wanneer je gaat ondernemen is de kans groot dat je dit niet alleen gaat doen. Misschien werk je wel samen met een partner. Maar hoe gaat die samenwerking er dan uit zien? Voor welke rechtsvorm heb je gekozen? En waarom? En ga je ook werknemers in dienst nemen? Zo ja, wat zijn dat dan voor werknemers en hoe gaat jouw organisatiestructuur eruit zien?

Wat moet zeker aan bod komen in dit hoofdstuk:

 • Toelichting op de gekozen rechtsvorm
 • Omschrijving van de organisatiestructuur met organogram
 • Indien je werknemers in dienst gaat nemen: wie en waarom?
 • Eventuele vergunningen of verzekeringen die je nodig hebt

Hoofdstuk 5: De financiële prognose

Je sluit het ondernemingsplan af met de financiële prognose. In dit hoofdstuk komen eigenlijk alle voorgaande hoofdstukken samen. Hier ga je met name kijken naar jouw verwachtingen voor de eerste jaren en naar de financiering daarvan. Vaak schrijf je een ondernemingsplan voor een bank of andere geldschieter. Zij zullen altijd willen weten hoeveel geld je aan ze vraagt en wat je precies met dit geld gaat doen. Daarnaast is het voor hen belangrijk om te kunnen zien dat je het geld redelijkerwijs ook terug kunt gaan betalen. Bovendien is dat voor jezelf ook belangrijk. Door een goed, maar kritisch, financieel plan op te stellen kom je er zelf ook achter of jouw onderneming überhaupt wel bestaansrecht heeft en of je zelf een realistisch beeld hebt van de toekomst.

Wat moet zeker aan bod komen in dit hoofdstuk:

 • Een openingsbalans
 • Een winst- en verliesprognose voor jaar 1, 2 en 3
 • Een liquiditeitsprognose voor jaar 1, 2 en 3
 • Een onderbouwing van je aannames in het financiële plan

Heb je hulp nodig bij het financiële gedeelte

Bij IBEO begeleiden we regelmatig startende ondernemers of juist ondernemers die verder willen groeien. Bijna altijd zijn deze ondernemers op zoek naar geld voor hun plannen en wij helpen ze om daar een realistische prognose bij te maken. Het ondernemingsplan kunnen wij niet voor je schrijven, het is immers jouw idee. Maar wij kunnen je wel helpen bij de financiële onderbouwing van je ondernemingsplan. Daarnaast kijken wij of je overal aan hebt gedacht en geen rekenfouten hebt gemaakt. Met name zaken als de BTW of onrealistische aannames m.b.t. de verwachtte omzet doen ondernemers nog wel eens de das om tijdens hun eerste ondernemersjaren. En dat zou natuurlijk jammer zijn. Wil je weten wat IBEO voor jou kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en plan een afspraak in.

Share:

Ik wil IBEO!