Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) – de transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hierdoor gaat er flink wat veranderen. Al eerder bespraken we de nieuwe contract regelingen maar ook de transitievergoeding wordt op de schop genomen.

Vanaf 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding vanaf dag 1 berekend. Voorheen had een werkgever pas na twee jaar recht op een transitievergoeding. Ook bij een ontslag in de proeftijd of een contract van bepaalde tijd dat niet wordt verlengd kan er een transitievergoeding worden uitgekeerd. Een voorwaarde is wel dat de werkgever het contract beëindigd (en dus niet de werknemer). De werkgever heeft recht op ⅓ maandsalaris per gewerkt jaar. Wat vervalt is de hogere opbouw vanaf 10 jaar dienstverband en als je werknemers ouder zijn dan 50 dan hebben zij geen recht meer op een gunstigere regeling. Heb je momenteel 50 plussers in dienst? Reken dan van tevoren uit met oog op de veranderingen wanneer een contract het beste beëindigd kan worden.

Heb je oproepkrachten in dienst? Dan wordt de transitievergoeding berekend aan de hand van de gemiddelde arbeidsduur per maand. Staat er in het contract dat er wordt aangezegd bij einde arbeidsovereenkomst? Dan moet je automatisch een transitievergoeding betalen. Wil je het contract verlengen, maar gaat de medewerker weg? Ook dan ben je hem of haar een transitievergoeding verschuldigd.

Heb je een werkgever die langdurig ziek is? Dan bestaat er vanaf 1 april 2020 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een compensatieregeling in de transitievergoeding. Tot en met 30 september 2020 kan deze aanvraag worden ingediend en de compensatieregeling in de transitievergoeding geldt ook met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. Is je werknemer ziek geworden op 1 juli 2013, dan kan je de aanvraag ook indienen (de compensatie is tot maximaal 2 jaar ziekte). Voor de aanvraag dien je een arbeidsovereenkomst, loonstrook, ontslagvergunning en beëindigingsovereenkomst aan te leveren.

De belangrijkste conclusie met betrekking tot de nieuwe regelgeving rondom de transitievergoeding is dus dat je hier rekening mee moet houden bij het opstellen van je budget. Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen en dan denken wij graag met je mee. 

Ben je een horecaondernemer?
Laat het leukste team jou helpen

Word vandaag nog klant en je krijgt je eerste maand gratis.

Ja, ik wil klant worden