post-thumb

Op Mar 15, 2016

De VAR verdwijnt

Per 1 mei 2016 gaat de Verklaring arbeidsrelatie voor ZZP’ers en freelancers verdwijnen. Deze zal worden vervangen door een systeem van modelovereenkomsten.

Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

Als je een freelancer of ZZP’er bent dan moet jouw opdrachtgever weten of de Belastingdienst jou ziet als een ondernemer of als een werknemer in loondienst. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen. De VAR gaf hier tot 1 mei 2016 duidelijkheid over.

Waarom wordt de VAR afgeschaft?

De VAR wordt afgeschaft om het probleem van schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Freelancers en ZZP’ers kunnen, in tegenstelling werknemers die in loondienst is bij een werkgever zijn, een beroep doen op belasting verlagende regelingen zoals de starters- en zelfstandigenaftrek en de MKB-vrijstelling. Hierdoor is de belastingdruk voor de ZZP’er en de freelancer lager dan de belastingdruk voor de werknemer in loondienst. Wanner de ZZP’er of freelancer net als de werknemer in loondienst 40 uur per week op een vaste plek voor één opdrachtgever werkt dan is er vaak sprake van schijnzelfstandigheid. De huidige VAR bleek onvoldoende geschikt om deze schijnzelfstandigheid tegen te gaan en daarom wordt deze op 1 mei 2016 afgeschaft.

Wat komt ervoor in de plaats?

Per 1 mei 2016 zal de VAR worden vervangen door een systeem van modelovereenkomsten. De opdrachtgever en de opdracht nemer spreken met elkaar af volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt. Door deze modelovereenkomsten te gebruiken weet de opdrachtgever zeker dat hij geen loonheffing hoeft in te houden. Op de website van de Belastingdienst staat een overzicht van al deze overeenkomsten en volgens de Belastingdienst zijn deze algemene modelovereenkomsten breed toepasbaar waardoor vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt zijn waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking. Aangepaste overeenkomsten kunnen ook worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Zij beoordelen dan deze overeenkomst en geven vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen. Het is overigens niet verplicht om een overeenkomst te gebruiken, maar het voordeel is dat de opdrachtgever vooraf de zekerheid heeft dat hij geen loonheffing hoeft in te houden en te betalen.

Wat zijn de gevolgen?

De Belastingdienst hoopt dat door middel van het afschaffen van de VAR en het invoeren van het systeem van modelovereenkomsten zal leiden tot minder schijnzelfstandigheid, waardoor minder freelancers en ZZP’ers gebruik maken van belastingvoordelen waar ze geen recht op hebben. Het is overigens wel belangrijk dat de feitelijke werkzaamheden overeenstemmen met de werkzaamheden zoals beschreven in de modelovereenkomst. Als dit niet het geval is, en er blijkt toch sprake van een dienstbetrekking, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen voor de verschuldigde loonheffingen aan de opdrachtgever. Over het juiste gebruik van de VAR droeg de opdrachtgever geen verantwoordelijkheid (tenminste als er geen sprak was van opzettelijk de regels omzeilen).

Wat moet ik doen als ik nu een VAR heb?

Blijf je als freelancer of ZZP’er hetzelfde werk doen onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden dan mag je jouw huidige VAR blijven gebruikten tot 1 mei 2016. Je zal in overleg moeten met je opdrachtgever over de situatie na 1 mei. Welke overeenkomst gaan jullie gebruiken en komt die ook overeen met de feitelijke situatie? Wellicht dat de opdrachtgever en jijzelf een specifieke overeenkomst kunnen opstellen en voorleggen aan de Belastingdienst. Zorg er wel voor dat er duidelijkheid is ter voorkoming van fiscale risico’s.

Wat moet ik doen als ik nu een onderneming start?

Wil je nog voor 1 mei 2016 een onderneming starten dan kan je nu al terecht op de website van de Belastingdienst voor de algemene modelovereenkomsten. Het is dus niet meer mogelijk om een VAR aan te vragen.

Share:

Ik wil IBEO!