post-thumb

Op Jan 28, 2015

Verzekeringen

Als ondernemer zijn er tal van zaken waartegen je jezelf kunt verzekeren. Maar welke verzekeringen heb je nu echt nodig en wat zijn de risico’s? Op deze vraag valt geen eenduidig antwoord te geven. De keuze om al dan niet te verzekeren is afhankelijk van een aantal factoren. Zo hangt het bijvoorbeeld af van de branche waarin je werkt. Het risico op bedrijfsongevallen is wellicht groter wanneer jij bijvoorbeeld veel met gevaarlijke stoffen werkt dan wanneer je thuis altijd achter een bureau werkt. Daarom moet je altijd een risicoanalyse maken en je persoonlijke omstandigheden meewegen. Daarnaast moet je voor jezelf afwegen welk risico je bereid bent om te nemen. Dit laatste is zeer persoonlijk.

Wat moet je afwegen bij een risicoanalyse?

Een risicoanalyse klinkt als veel werk en als iets ingewikkelds. Maar zeker bij het kleinbedrijf is dit vaak niet het geval en kan het bij wijze van spreken op de achterkant van een bierviltje.

Allereerst moet je afwegen wat voor zaken er kunnen voorvallen in jouw onderneming. Vraag jezelf bijvoorbeeld af of je opereert in een beroepsgroep waar relatief veel ongelukken gebeuren, een beroepsgroep waar het regelmatig tot een juridisch geschil komt of waarin veel diefstal plaats vindt.

Vervolgens moet je schatten wat de mogelijke schade is wanneer er iets voorvalt. Als de hoogte van een eventuele schade relatief klein is, is het misschien helemaal niet zo gunstig om je daar tegen te verzekeren en kun je wanneer de schade zich voordoet de kosten zelf wel dragen. In feite schat je dus de mogelijke impact in die de schade op jouw bedrijf kan hebben.

Ten slotte moet je gaan kijken naar je persoonlijke omstandigheden. Ben je bijvoorbeeld alleenstaand zonder kinderen of heb je een man of vrouw en drie kinderen thuis. Belangrijk om hierin mee te nemen is de vraag of je de enige kostwinner bent. In het geval dat je niet de enige kostwinner bent, heb je misschien altijd een soort vangnet.

Hieronder geven we een opsomming van verzekeringen. Deze is bedoeld om je een idee te geven van de verzekeringen die er zijn. Hierdoor ontdek je misschien ook risico’s waaraan je zelf niet snel denkt.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering is zeer aan te raden en vaak niet duur. Deze verzekering dekt je tegen aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld als je bij de klant thuis bent en je stoot een dure vaas om. Maar ook bijvoorbeeld als je nu producten op de markt brengt die later schadelijk blijken te zijn.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ook voor ondernemers bestaat er de mogelijkheid om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Zeker in de gevallen waarin je onderneming weinig waarde heeft of de situatie waarin de ondernemer de enige kostwinner is van het gezin, kan deze verzekering aan te raden zijn.

Rechtsbijstandverzekering

Deze dekt je tegen juridische kosten (advocaat-, proceskosten en deurwaarderskosten). Deze kunnen voorkomen bij een geschil met je personeel of leverancier. Let bij deze verzekering wel goed op de polis. Het komt voor dat deze verzekering je niet dekt tegen reële risico’s zoals conflicten met je klanten en wel bijvoorbeeld tegen conflicten met je personeel terwijl je zzp’er bent. Geef dus goed aan wat je wilt verzekeren en controleer je polis.

Opstalverzekering

De opstalverzekering dekt de opstal en is vaak ondergebracht in de brandverzekering. De opstal kan een kantoor of loods zijn. De premie is gebaseerd op de verzekerde som. De verzekerde som is vaak de herbouwwaarde van de opstal. Deze wordt bepaald door een taxateur en jaarlijks geïndexeerd.

Goederen- en inventarisverzekering

Hiermee verzeker je je voorraden en inventaris. Belangrijk is dat je hier de hoogte van de verzekerde som goed afweegt. Maak een goede inschatting van wat je voorraden waard zijn.

Bedrijfsschade- en/of machinebreukverzekering

Het is verstandig om deze verzekering af te sluiten als je bedrijf in grote mate afhankelijk is van een of meerdere machines. Als er schade ontstaat aan een bepaalde machine is de schade vaak hoger dat alleen de kosten voor reparatie. In dit geval zul je ook inkomsten mislopen. Het is mogelijk om deze ook te verzekeren.

Computerverzekering

Deze verzekering is bedoeld voor materiële schade aan computers die gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden. Computers die worden gebruikt worden in privé verband zijn vaak verzekerd via de inboedelverzekering. De computerverzekering verzekert vaak meer dan alleen computers, ook allerlei andere apparatuur zoals printers en faxen.

Brandverzekering

Deze verzekering dekt de schade veroorzaakt door brand. Vooral wanneer je als bedrijf activa hebt zoals huizen of dure inventaris kan deze verzekering interessant zijn. Let wel op dat je zaken niet dubbel verzekert. Daarnaast is het verstandig om na te gaan welke vormen van brand allemaal mee verzekerd zijn. Is blikseminslag bijvoorbeeld meeverzekerd en telt schroeien ook als brand? Vaak is de brandverzekering veel meer omvattend dan alleen brand. Zo is de opstalverzekering vaak een onderdeel van de brandverzekering.

Kredietverzekering

Er zijn twee verschillende soorten kredietverzekeringen. De eerste heeft betrekking op een persoonlijk krediet. Deze is bedoeld voor de situatie waarin je de lasten bijvoorbeeld niet meer kan dragen door arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkeloosheid. De verzekering neemt dan tijdelijk deze lasten over. De tweede verzekering is bedoeld voor het verzekeren van debiteuren. Het kan voorkomen dat een debiteur niet meer kan betalen. Als dit gaat om een groot bedrag en je hebt zelf al kosten moeten maken, dan kan dat heel vervelend zijn. Je kunt dan een verzekering daarop afsluiten. Je bent alleen verzekerd als de debiteur niet kan betalen, niet als de debiteur niet wil betalen. Je kan je verzekeren per debiteur, per transactie, per land of je kunt een omzetverzekering afsluiten. Als je bijvoorbeeld een bijzonder grote order binnen krijgt, is het wellicht verstandig om alleen voor die transactie een verzekering af te sluiten.

(Goederen)Transportverzekering

Het gebeurt vaak dat goederen tijdens transport beschadigd of verloren raken. Ook kan de lading zelfs gestolen worden. Het blijkt dan regelmatig moeilijk om vast te stellen wie schuld treft. Om zeker te zijn dat je de schade die daardoor ontstaat kunt verhalen kun je een transportverzekering afsluiten. Ook hier zijn weer veel verschillende varianten.

Share:

Ik wil IBEO!