Voorzieningen treffen in het vierde kwartaal, wat zijn de regels?

Zijn er bepaalde (jaarlijkse) kosten die niet vallen onder de aanschaf of de verbetering van bedrijfsmiddelen? Dan zou je kunnen overwegen om voorzieningen te treffen in het vierde kwartaal. Een van de voordelen hiervan is dat je al een deel van je kosten van je belastbare winst af kan trekken, maar je moet wel aan verschillende voorwaarden voldoen.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om al in 2018 reserves en voorzieningen te vormen voor uitgaven die pas in 2019 plaatsvinden. Het voordeel hiervan is dat je al een deel van de kosten van de belaste winst kan aftrekken en dat het geld dus niet echt uit je onderneming gaat. Het is dan wel de bedoeling dat je jaarlijks een bedrag apart zet voor de uitgave die pas in de toekomst plaats gaat vinden. Het komt er dus eigenlijk op neer dat je door het vormen van een voorziening of reserve de kosten naar voren haalt.

Natuurlijk gaat dit niet op voor alle toekomstige uitgaven. Zo geldt deze administratieve mogelijkheid niet voor de aanschaf of de verbetering van bedrijfsmiddelen, maar er zijn ook nog andere voorwaarden aan moet voldoen.
Ten eerste moet het zo zijn dat de uitgave die in de toekomst plaats gaat vinden verklaarbaar is aan de hand van feiten en omstandigheden voorafgaand aan het moment waarop de balans wordt opgemaakt. Met andere woorden, het moet dus logisch zijn dat deze uitgave gedaan moet worden.

Ten tweede is het belangrijk dat de toekomstige uitgave past bij de omstandigheden die er op dat moment zijn.

Tot slot moet je als ondernemer er zeker van zijn dat deze uitgave plaats gaat vinden.

Dus stel dat je eens in de vijf jaar onderhoudskosten maakt voor je bedrijfspand en je weet al welk bedrag je hieraan gaat besteden, dan kan je jaarlijks een deel van dit bedrag toevoegen aan de voorziening onderhoud bedrijfspand. Begin je hier pas mee een jaar voordat het onderhoud gaat plaatsvinden, dan kan dat ook, mits je dus kunt aantonen dat dit aannemelijk is.

Het is trouwens niet aan te raden om hier gebruik van te maken als je nog verrekenbare verliezen van voor 2018 hebt. Dan is het wellicht voordeliger om geen voorziening te vormen en de kosten in aftrek te nemen in het jaar dat de uitgaven plaatsvinden.

Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen zodat wij met je mee kunnen denken.

Ben je een ondernemer?
Laat het leukste team jou helpen!

Meld je vandaag aan en je krijgt je eerste maand gratis.

Plan een demo

Recente berichten

Leonie Poortvliet
Door Lauressa op 7 november 2018
Leonie Poortvliet
Romy Bakker
Door Lauressa op 7 november 2018
Romy Bakker
William Jarret
Door Lauressa op 7 november 2018
William Jarret