post-thumb

Op Mar 22, 2012

Wanneer kom ik in aanmerking voor WBSO subsidie? | IBEO legt het je uit

Veel jonge en startende ondernemers houden zich bezig met allerlei innovatieve initiatieven. Zoals het ontwikkelen van nieuwe software of zelfs een uitvinding. De overheid wil dit gelukkig stimuleren. Hiervoor heeft zij een aantal subsidies om dit bevorderen. Ik heb daarom hieronder proberen uit te leggen wanneer en hoe je aanspraak kan maken op een van deze subsidies, namelijk de WBSO.

WBSO subsidie

WBSO staat voor wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Dit is een fiscale stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de ondernemer in het bezit zijn van een S&O (speur en ontwikkeling) verklaring. Deze kan de ondernemer aanvragen bij het Agentschap NL. Een goed gemotiveerd verzoek vergroot je kans aanzienlijk op toekenning. Het is mogelijk om hier een adviseur voor in te schakelen.

Het belangrijkste criterium bij de beoordeling van de aanvraag is dat de technische ontwikkeling nieuw is voor de aanvrager. Dit betekent dat er ook een hoog risico inzit van technische onhaalbaarheid. Denk aan de ontwikkeling van software, nieuwe producten of processen. Je kunt voor de volgende projecten een aanvraag doen:

  • Ontwikkeling van technisch nieuwe producten
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek
  • Een analyse van de technische haalbaarheid van een eigen S&O-project
  • Technisch onderzoek gericht op de verbetering van uw fysieke productieproces of de door u gebruikte programmatuur.

De verklaring geldt altijd voor een bepaalde periode. Deze periode is minimaal drie maanden en maximaal een jaar. Je moet dus regelmatig een nieuwe aanvraag doen. Binnen één kalenderjaar mag je maximaal drie aanvragen doen.

Je moet de S&O uren (de uren die binnen het bedrijf worden besteedt aan de ontwikkeling) kunnen aantonen. Dit moet je doen door middel van een projectadministratie. Hieruit moet duidelijk het aantal uren en de aard van de werkzaamheden blijken. Daarnaast moet er een goed overzicht zijn van de voortgang van de ontwikkeling.

Drie regelingen binnen WBSO:

  1. Een tegemoetkoming in de loonkosten die betrekking hebben op S&O. Deze uit zich in een vermindering van de af te dragen loonheffingen. Als je als werkgever is het bezit bent van een S&O verklaring dan heb je recht op een afdrachtsvermindering van 42% over de S&O loonkosten. Tot een maximum van 110.000. Ga je daar boven dan geldt een afdrachtsvermindering van 14%. Het maximum bedrag voor 2012 is € 14 miljoen.
  2. S&O aftrek voor zelfstandige ondernemers. Voor zelfstandige ondernemers bedraagt de subsidie € 12.310. Criterium is wel dat je minstens 500 uur per jaar aan S&O besteedt. Voor starters geldt een aanvullende subsidie van € 6.157. Deze subsidie is een afdrachtsvermindering voor de inkomstenbelasting.
  3. Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers. Ook startende werkgevers kunnen aanspraak maken op een hogere afdrachtsvermindering. Deze bedraagt namelijk 60% van de S&O loonkosten. Ook weer tot maximaal € 110.000, daarboven geldt een percentage van 14%. Je bent stater volgens de WBSO als je in de afgelopen vijf jaar tenminste één jaar niet inhoudingsplichtige bent geweest en nog niet drie jaar als starter bent aangemerkt. Daarnaast speelt mee of er sprake is van voortzetting van activiteiten. Soms worden dan de jaren van de voorganger meegeteld. Dit is dan afhankelijk van de eigendomsverhoudingen.

De afdrachtsvermindering wordt in eerste instantie gebaseerd op basis van een schatting. Mocht blijken dat deze schatting meer dan 10% afwijkt van werkelijk gewerkte S&O uren moet hiervan aangifte worden gedaan. Ook als de afwijking meer dan € 10.000 per maand is op basis van het aantal bestede uren.

Heb je een bv dan kan de S&O verklaring nog interessanter zijn. Deze verklaring geeft je namelijk ook toegang tot de innovatiebox. Dit is een aantrekkelijk VpB-tarief (vennootschapsbelasting) van 5% voor de opbrengsten uit onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten.

Houd jij je dus bezig met vernieuwende dingen is het wellicht goed om uit te zoeken of jij van bovenstaande regelingen gebruik kunt maken.

Als er vragen zijn over bovenstaande, dan kan je natuurlijk altijd even het document van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bestuderen of neem gerust contact met ons op.

Share:

Ik wil IBEO!