post-thumb

Op Dec 03, 2014

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling: een draak van een regeling maar wel verplicht! Vanaf 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (hierna wkr) namelijk een verplicht onderdeel van de administratie. De werkkostenregeling vervangt de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Je mag maximaal voor 1,2% van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit wordt ook wel de vrije ruimte genoemd. Kom je als werkgever boven deze vrije ruimte uit, dan zal er een eindheffing van 80% plaatsvinden over het bedrag dat buiten de vrije ruimte valt. Een aantal zaken kan je nog onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Hier gaat het dan om gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Deze vrijstellingen en nihilwaarderingen hoef je niet op te nemen in de vrije ruimte. Maar wat zijn dan de gerichte vrijstellingen en wat valt wel onder de wkr. Om dat te bepalen hebben we een lijst opgesteld. Aan de hand van deze lijst kan je zien wat wel niet niet onder de wkr valt.

Vrije ruimte

De vrije ruimte is het gedeelte dat je onbelast mag verstrekken aan je personeel tot maximaal 1,2% van het totale fiscale loon. Deze vrije ruimte is vorm vrij. Je mag dus netto vergoedingen geven, cadeaus of feestjes. Hieronder een lijst met voorbeelden: * Kerstpakketten en andere cadeaus

 • Parkeerkosten als je geen auto van de zaak hebt
 • Fietsenplan
 • Reiskosten boven de de 0,19 ct per km
 • Werkruimte bij werknemer thuis
 • Bedrijfsborrels niet gehouden op eigen terrein
 • Contributie personeelsvereniging
 • Bedrijfsfitness niet op kantoor

Dit is slechts een lijst met voorbeelden. Twijfel je over een bepaalde kostensoort dan kan je dat het beste even vragen. Als je boven de 1,2% van het fiscale loon uitkomt is de rest van de verstrekkingen belast tegen 80% eindheffing.

Gerichte vrijstellingen

Er zijn diverse gerichte vrijstellingen voor vergoedingen, verstrekkingen en ter terbeschikkingstellingen aan het personeel die altijd onbelast zijn. Je moet in je administratie deze wel aangeven als zijnde gerichte vrijstelling. Je moet bijvoorbeeld naast de normale administratie deze apart administreren. Of in je administratie een onderverdeling maken volgens de wkr, waarbij je specifiek deze kosten toewijst een de gerichte vrijstellingen. Voorbeeld van gerichte vrijstellingen zijn: * Reiskostenvergoeding tot 0,19 ct per km

 • Zakelijk eten met een klant
 • Kosten voor cursussen en studie
 • Vakliteratuur
 • Tijdelijk verblijf in het kader van de dienstbetrekking
 • Maaltijden i.v.m. overwerk of door werktijden niet in de gelegenheid zijn om thuis te eten (slechts voor diner)

Ook dit is een lijst met voorbeelden. Voor een complete lijst kan je terecht op de site van de belastingdienst. ## Nihil waarderingen

Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen die u op de werkplek ter beschikking stelt, in de vrije ruimte valt, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Het gaat om spullen die bedoelt zijn voor de werkplek: * Ter beschikking gestelde bedrijfsfitness op de werkplek

 • Consumpties op de werkplek die geen deel uitmaken van een maaltijd
 • Ter beschikking gestelde werkkleding
 • De waarde van huisvesting en inwoning (inclusief verstrekte energie, water en bewassing) die u op de werkplek ter beschikking stelt voor de vervulling van de dienstbetrekking (alleen nihil indien werknemer niet op de werkplek woont)
 • Voorzieningen in de werkruimte thuis

Meer info over de werkkostenregeling? Kijk op de site van de belastingdienst of neem contact met ons op!

Share:

Ik wil IBEO!