post-thumb

Op Oct 30, 2015

Wet aanpak schijnconstructies

We hebben weer wat leuks, uhh ik bedoel nieuws! Vernieuwingen in de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). De WAS is bedoeld om in de wasmachine te stoppen, maar ik bedoel eigenlijk andere WAS. Dit is om schijnconstructies aan te pakken die zijn opgezet om de regels en cao-afspraken te omzeilen.

Wet aanpak schijnconstructies

Wet aanpak schijnconstructies rijksoverheid

Een klein stukje info van de Rijksoverheid vind je hier!

Wet aanpak schijnconstructies 2016

Hierdoor is het per 1 januari 2016 niet meer toegestaan om het volledige salaris contant uit te betalen. Als werkgever ben je dus verplicht om minimaal het deel van het salaris dat gelijk is aan het wettelijk minimumloon (WML) giraal over te maken aan werknemers. Het contant betalen van loon is namelijk zeer fraudegevoelig en er wordt snel onderbetaald.

Psssttt: Indien je dit niet doet riskeer je een boete, zonde van je geld! Verplichting tot giraal uitbetalen van vakantietoeslag is er niet evenals het meer verdiende loon.

Ten slotte is het per 1 januari 2016 niet meer toegestaan om door verrekeningen of inhoudingen op het loon onder het voor de werknemer geldende (netto equivalent van het) wettelijk minimumloon te komen.

Bij een schijnconstructie kan worden gedacht aan het geval dat een deel van het salaris als onkostenvergoeding wordt uitbetaald of wanneer kosten voor huisvesting of zorgverzekering worden ingehouden op het salaris. Verrekening van onkosten met het wettelijk minimumloon zijn niet meer toegestaan. De werkgever kan een bestuurlijke boete worden opgelegd wegens onderbetaling en eventueel een dwangsom om het achterstallige loon alsnog uit te betalen.

“Mijn werknemer heeft teveel reiskosten ingediend, laat ik dit is met het nettoloon verrekenen. Niet zomaar doen dus! Indien de persoon het wettelijk minimumloon verdiend kun je dit niet inhouden, controleer de werknemer dus goed voordat je iets uitbetaald.”

Als laatste is het per 1 januari 2016 ook verplicht om kostenvergoedingen op de loonstrook te splitsen. Alles bruto- en netto vergoedingen moeten een aparte naam krijgen. Zoals het uitbetalen van vakantiegeld en vakantiedagen mogen geen “all-in” loon meer zijn, overigens mocht dit al niet meer. Alle onkostenvergoedingen moeten ook apart benoemd worden op de loonstrook. Zorg dus dat dit goed doorgegeven wordt aan de loonadministratie!

Share:

Ik wil IBEO!