Veelgestelde vragen

Werken met IBEO betekent veel automatisering. Maar, als klant heb je daar af en toe wat hulp bij nodig. Logisch! Daarom hebben wij onderwerpen waar andere klanten regelmatig vragen over hebben gesteld voor je uitgewerkt. De onderwerpen zijn zo ver mogelijk gecategoriseerd. Wanneer je een onderwerp aan het bekijken bent vind je rechtsboven een zoekbalk. Daarmee kun je ook specifiek zoeken naar een onderwerp waar je vragen over hebt. Kun je het gewenste antwoord niet vinden? Neem dan contact op met jouw persoonlijke Superheld!

Energieinvesteringsaftrek VPB

Energieinvesteringsaftrek VPB Deze aftrek is speciaal bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Over 2016 mag je een bedrag aftrekken van 58% van de investering. Je komt in aanmerking voor deze aftrek als het gaat om [...]

Deelnemingsvrijstelling VPB

Deelnemingsvrijstelling VPB De deelnemingsvrijstelling kan van toepassing zijn als je een deelneming hebt in een onderneming. Een deelneming heb je als je 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal bezit. De deelnemingsvrijstelling voorkomt dat winsten die belast zijn bij de dochter [...]

Verliesverrekening VPB

Verliesverrekening VPB Mocht je omzet lager zijn dan je kosten die je maakt dan is er sprake van een verlies. Dit verlies kan je verrekenen met toekomstige winsten of winsten uit voorgaande jaren. Eerst wordt het verlies verrekend met de winst [...]

Innovatiebox VPB

Innovatiebox VPB De innovatiebox is er speciaal om ervoor te zorgen dat innovatieve bedrijven gestimuleerd worden. Deze regeling is fiscaal ontzettend voordelig. Winsten die je behaald door het uitvoeren van innovatieve activiteiten vallen in deze box. Er geldt een effectieve [...]

Reservering groot onderhoud VPB

Reservering groot onderhoud VPB Fiscaal is het voordelig om kosten zo vroeg mogelijk ten laste van de winst te brengen. Dit kan door een bedrag aan te merken als een voorziening voor groot onderhoud. Op deze manier kun je toekomstige [...]

Herinvesteringsreserve VPB

Herinvesteringsreserve VPB Als je boekwinst behaalt op bedrijfsmiddelen dan mag je voor dit bedrag een herinvesteringsreserve vormen. Dit houdt in dat je de winst die je behaalt bij de verkoop niet fiscaal hoeft op te nemen. Op deze manier voorkom [...]

Desinvesteringsaftrek VPB

Desinvesteringsaftrek VPB Als je een investeringsaftrek hebt genoten op een bedrijfsmiddel en dit bedrijfsmiddel vervreemd binnen 5 jaar, dan is het mogelijk dat je een deel van de investeringsaftrek moet terug betalen aan de fiscus. Je moet desinvesteringsbijtelling betalen als [...]

Milieuinvesteringsaftrek VPB

Milieuinvesteringsaftrek VPB Heb je een onderneming die in Nederland is gevestigd en ben je vennootschapsbelasting verschuldigd. Dan kun je in aanmerking komen voor de milieuinvesteringsaftrek. Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kun je een extra aftrek claimen. Deze aftrek kan [...]

Giften in de VPB

Giften in de VPB Als je giften schenkt aan algemeen nut beoogde instellingen of aan steunstichtingen dan mag je het bedrag wat je doneert ten laste van je fiscale winst brengen.  Per jaar bedraagt de aftrek hoogstens 50% van de [...]

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek VPB

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek VPB Heb je een onderneming die in Nederland is gevestigd en ben je vennootschapsbelasting verschuldigd. Dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je kunt aanspraak maken op deze aftrek als je investeert in bepaalde bedrijfsmiddelen voor je [...]