Inkomstenbelasting

De aangifte Inkomstenbelasting staat vol met onderwerpen waar je in meer of mindere mate alles van begrijpt. Natuurlijk kun je ergens tegenaan lopen waarvan je niet precies weet wat het is. In dat geval helpen wij je graag verder. Hieronder vind je alle mogelijke onderwerpen binnen jouw aangifte Inkomstenbelasting. Zoek op je gemak naar de antwoorden op je vragen en neem vooral contact op met je persoonlijke Superheld als je er niet uitkomt!

Reservering groot onderhoud

Reservering groot onderhoud Fiscaal is het voordelig om kosten zo vroeg mogelijk ten laste van de winst te brengen. Dit kan door een bedrag aan te merken als een voorziening voor groot onderhoud. Op deze manier kun je toekomstige kosten [...]

Herinvesteringsreserve

Herinvesteringsreserve Als je boekwinst behaalt op bedrijfsmiddelen dan mag je voor dit bedrag een herinvesteringsreserve vormen. Dit houdt in dat je de winst die je behaalt bij de verkoop niet fiscaal hoeft op te nemen. Op deze manier voorkom je [...]

Desinvesteringsbijtelling

Desinvesteringsbijtelling Als je een investeringsaftrek hebt genoten op een bedrijfsmiddel en dit bedrijfsmiddel vervreemd binnen 5 jaar, dan is het mogelijk dat je een deel van de investeringsaftrek moet terug betalen aan de fiscus. Je moet desinvesteringsbijtelling betalen als je [...]

Energieinvesteringsaftrek

Energieinvesteringsaftrek Deze aftrek is speciaal bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Over 2016 mag je een bedrag aftrekken van 58% van de investering. Je komt in aanmerking voor deze aftrek als het gaat om een [...]

Aftrek voor speur-en ontwikkelingswerk

Aftrek voor speur-en ontwikkelingswerk Ondernemers die zelf minimaal 500 uren aan erkent speur-en ontwikkelingswerk besteden die kunnen de kosten die zij hierbij  maken in aftrek brengen. De kosten die maximaal in aftrek kunnen worden gebracht bedragen per jaar ongeveer €12.000 euro. [...]

Milieuinvesteringsaftrek

Milieuinvesteringsaftrek Heb je een onderneming die in Nederland is gevestigd en ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Dan kun je in aanmerking komen voor de milieuinvesteringsaftrek. Als je investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kun je een extra aftrek claimen. Deze aftrek kan oplopen [...]

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Heb je een onderneming die in Nederland is gevestigd en ben je inkomstenbelasting verschuldigd. Dan kun je in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Je kunt aanspraak maken op deze aftrek als je investeert in bepaalde bedrijfsmiddelen voor je onderneming. [...]

Groene beleggingen

Groene beleggingen Het doen van groene beleggingen kan fiscaal interessant zijn omdat hierop een vrijstelling van toepassing is. Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die investeren in projecten voor milieubescherming. Deze fondsen zijn door de belastingdienst erkent en je kan [...]

Gewone giften

Gewone giften Als je een gift doet aan een (culturele) algemeen nut beoogde instelling of een steunstichting is het mogelijk om een deel van de gift in aftrek te brengen op de inkomstenbelasting. Een gift is een gift als er [...]

Overige periodieke giften

Overige periodieke giften Als je periodiek geld doneert aan goede doelen kun je van de belastingdienst een deel van de gift terug krijgen. Hoeveel geld je terug krijgt hangt af van hoeveel je doneert en aan welke instellingen je periodiek [...]