Corona nieuws voor ondernemers


Al het corona nieuws voor ondernemers direct in je inbox?


Wij hebben gemerkt dat onze nieuwsbrieven met betrekking tot het ondernemerschap en de coronamaatregelen erg op prijs worden gesteld door al onze ondernemers, daarom hebben wij besloten om naast het publiceren van onze nieuwsbrieven ook een live blog bij te houden om jullie nog sneller op de hoogte te brengen van al het ondernemersnieuws met betrekking tot de coronacrisis.


dinsdag 19 mei 2020
Zojuist hebben we wederom een persconferentie kunnen zien van onze minister-president.

Veel van de mededelingen lagen in het verlengde van de persconferentie van afgelopen keer. Hieronder een overzicht van de nieuw aangekondigde maatregelen:

 1. Op het terras mag je als huishouden bij elkaar zitten en hoef je dus geen 1,5 meter afstand te houden. Behoor je dus niet tot een huishouden dan moet je ook onderling 1,5 meter afstand houden.
 2. Je mag 30 gasten ontvangen in tegenstelling tot 30 aanwezige personen inclusief personeel. Dat geldt voor de horeca, maar ook voor theaters en bioscopen.
 3. Mogelijk, maar met een grote slag om de arm, kunnen sportscholen toch eerder open. Dat zijn ze nu aan het onderzoeken
 4. Of we op vakantie kunnen en of buitenlanders hier op vakantie mogen is nog helemaal onduidelijk en moet nog onderzocht worden. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de Nederlandse grenzen nooit gesloten zijn geweest. Dus dat er zelfs op dit moment, alhoewel zeer beperkt, toeristen in Nederland aanwezig zijn. De regel is: er geldt code oranje, dus tussen landen alleen reizen als het noodzakelijk is.
 5. Versoepeling bezoekmogelijkheden van verpleeghuizen. Maar dit wordt per verpleeghuis apart geregeld (dat ligt mede aan het aantal besmettingen uit het verleden en op het moment zelf).
 6. Het OV gaat per 1 juni volgens haar normale dienstregeling rijden.


woensdag 6 mei 2020

Vanavond was dan de persconferentie waar iedereen lang op heeft gewacht: een aankondiging van verlichting van de maatregelen. Uiteraard met grote vreugde bij ons ontvangen, maar we hangen zeker niet de vlag uit! Sportscholen blijven dicht de komende tijd en de horeca mag maximaal 30 man ontvangen (inclusief personeel), maar alleen op 1,5 halve meter afstand. Dat laatste is voor heel veel van onze klanten helaas niet mogelijk. Wel mag een groep van 10 man bijeen zitten. Ook moet iedereen van tevoren reserveren. Zogenaamde walk-ins zijn dus niet meer mogelijk. 

Gratis reserveringssysteem
Vanaf morgen zullen we dan ook al onze klanten een gratis reserveringssysteem aanbieden, zodat je niet meteen vast zit aan maandelijks bedrag. Heb je hulp nodig bij het instellen? Dan vraagt Thenextsoftware voor dat laatste wel een eenmalig bedrag. Dat kan je dan verder rechtstreeks met hen regelen. Wil je hier gebruik van maken? Stuur dan een mail aan support@thenextsoftware.io

Nieuwe hulpmaatregelen
Ook heeft het kabinet een nieuw steunpakket aangekondigd. We hopen vurig dat het een goed pakket wordt. Zodra we meer weten houden we je natuurlijk op de hoogte!maandag 4 mei 2020

Afgelopen vrijdag heeft de overheid zes nieuwe belastingmaatregelen bekend gemaakt en hieronder zetten we ze voor je op een rij:

Verlaging gebruikelijk loon bij omzetdaling
Heb je als ondernemer te maken met omzetdaling, dan mag je tijdelijk van een lager loon uitgaan. De loonheffing wordt dan betaald over het verlaagde loon (deze regeling is ongeveer hetzelfde als de regelingen die in 2009 werden getroffen tijdens de kredietcrisis). Het voordeel voor de gemiddelde ondernemer komt dan neer op ongeveer € 6.200.

Versoepeling urencriterium zzp’ers
De belastingdienst zal er van 1 maart 2020 tot 31 mei 2020 van uitgaan dat zzp’ers ten minste 24 uur per week aan de onderneming hebben besteed (ook als dit niet het geval is). Het urencriterium voor zzp’ers wordt dus versoepeld. Hierdoor verliezen zzp’ers niet het recht op de zelfstandigenaftrek. Werk je in de horeca of doe je seizoensafhankelijk werk? Dan val je ook onder deze versoepeling (een voordeel dat gemiddeld neerkomt op € 1.800.

Verhoging werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling komt er een verhoging van de vrije ruimte die werkgevers hebben om onbelaste vergoedingen te geven. De vrije ruimte wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om thuiswerk te vergoeden en kunnen werkgevers (als het budget het toelaat) werknemers makkelijker een cadeaubon verstrekken.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Het wordt mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden alvast in aanmerking te nemen bij het bepalen van de winst in 2019. Door deze maatregel blijft er zoveel mogelijk geld bij de bedrijven. Normaliter kan dit pas bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020 (begin 2021). De overheid vindt dat dit te lang duurt, daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Let op: de coronareserve mag niet hoger zijn dan de winst van 2019.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
De ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ om belastingtechnische belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen, wordt uitgesteld.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Tot slot komt er een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

Wil je meer details over deze regelingen check dan even de website van de overheid of neem contact met ons op!

Natuurlijk is het heel fijn dat de overheid allerlei maatregelen treft, maar er zijn natuurlijke ook andere manieren om deze uitdagende tijd door te komen. Een voorbeeld hiervan is je achterban hierbij te betrekken. Onze klant Sponsorvisie, heeft hier een heel inspirerend artikel over geschreven bomvol met allerlei bruikbare tips hoe je dit precies kan doen! zaterdag 25 april 2020
Gisteren is een aantal nieuwe regelingen bekend gemaakt en nu weten we ook hoe de regeling van de DGA er uit zal gaan zien. De verlaging van de belastingdruk voor DGA’s ziet er als volgt uit:

 1. Je hoeft in 2020 niet aan gebruikelijk loon te voldoen als je omzet is gedaald. Dus afwijking moet dan gelijk zijn aan de omzetdaling
 2. De wet excessief lenen van je eigen bv wordt uitgesteld. In dit wetsvoorstel werden leningen van je eigen bv boven een bepaald bedrag gezien als dividend en daarmee direct belast. Dat gaat nu dus pas in 2023 gebeuren.

Maatregel 1 is ons inziens echt een wassen neus. Het is namelijk een gebruikelijk loon regeling en het is in een crisissituatie al gebruikelijk om als directie loon te minderen. Dus ons inziens was dit al lang mogelijk. Ze zeggen nu een regeling toe die feitelijk al bestond. Onze hoop is dan ook dat ze nog met betere maatregelen komen om de DGA tegemoet te komen.

Koningsdag
Ondanks dat koningsdag voor veel van onze ondernemers onder normale omstandigheden zakelijk gezien een hele goede dag is, willen we toch iedereen een hele fijne koningsdag toe wensen. Hopelijk vinden jullie allemaal een manier om op gepaste wijze er toch een feest van te maken!vrijdag 24 april 2020
De overheid is vandaag met een aankondiging gekomen van extra maatregelen. Het is een aankondiging, dus helaas nog geen uitwerking. We kunnen dus helaas nog niet adviseren. Maar we blijven er bovenop zitten om te weten hoe de onderstaande regelingen er uit gaan zien zodat we weten wat ze betekenen in de praktijk:

 1. Urencriterium wordt losgelaten voor IB ondernemers. Om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek en startersaftrek moet je minimaal 1255 uren aan je onderneming werken. Die eis zal gewijzigd worden. Of ze deze helemaal zullen loslaten of dat er sprake zal zijn van een verlaging is nog niet bekend.
 2. Voor groot aandeelhouders van ondernemingen zullen ze korting geven op de loonheffing. Eindelijk een echte regeling voor de DGA. Hoeveel korting en over welke maanden is nog niet bekend. We zullen dus voorzichtig zijn met het indienen van de aangiftes over april zodat we kunnen adviseren.
 3. Verliesverrekening is eerder toe te passen. Ga je dit jaar verlies maken en had je vorig jaar winst? Dan mag je deze verliezen eerder verrekenen.


Dinsdag 21 april 202
Vandaag was de persconferentie waar velen van ons reikhalzend naar hebben uitgekeken. Dat er enige versoepeling zou komen leek vooraf duidelijk, de mate waarin was nog maar de vraag.

Helaas was het vanavond voor bijna iedereen een tegenvallende mededeling. De meesten had natuurlijk gehoopt op meer vrijheid en wij hadden specifiek gehoopt op meer duidelijkheid voor de horeca. Deze branche was onderbelicht in de persconferentie. Duidelijk is in ieder geval dat de sluiting tot 20 mei is.

Buiten dat we het jammer vinden is het voor ons onmogelijk om een goed gefundeerde mening te hebben over de aankondiging van de verlenging van bijna alle maatregelen. Wel missen we in de berichtgeving de bredere context. Ook vandaag werd er enkel gesproken over de verspreiding van het corona virus maar ontbreken wederom cijfers over de maatschappelijke, gezondheids- en economische neveneffecten van alle maatregelen. Dat zou in ieder geval helpen bij het begrijpen van de afweging van de overheid en onze eigen meningsvorming.

We leven nu van persconferentie naar persconferentie en we kijken dan ook hoopvol uit naar de volgende! Daarnaast hopen we ook dat er in de tussentijd meer financiële steun komt voor het mkb en een verdere uitwerking van de NOW-regeling. Horeca in het algemeen is hard geraakt, maar seizoenshoreca (zoals strandtenten) buitenproportioneel door een te beperkte uitwerking van de NOW. Zo moet het ook mogelijk zijn om bij langere sluiting van de horeca alsnog te wisselen tussen de maanden die je wil gebruiken als verlies maanden voor de NOW. Dat er een breder pakket komt lijkt ons onafwendbaar.

Blijf zoeken naar alternatieve omzet
Omdat omzet vitaal is om deze periode te overleven, is het verstandig om te blijven zoeken naar alternatieve omzet voor de langere termijn. Niet alleen omdat deze nu broodnodig is, maar ook omdat na een eventuele opening van bedrijven een nieuwe lockdown weer op de loer ligt. Je moet dan zorgen dat je er direct klaar voor bent. We hebben inmiddels meerdere ondernemers met succes kunnen adviseren over nieuwe omzetstromen die bij ze passen. Ben je nog zoekende? Schroom niet om een afspraak met Geert en Raymond in te plannen om je te helpen bij het zoeken naar de juiste alternatieve omzet.

Breng je uitgestelde betalingen in kaart
We willen het nogmaals benadrukken: velen van jullie is uitgestelde betalingen aangeboden. Uiteraard een fantastisch middel om door deze acute crisis heen te komen, maar wel zeer belangrijk om dit goed in kaart te hebben om de gevolgen op de lange termijn inzichtelijk te krijgen! Let hier dus goed op!
Maandag 20 april 2020

Liquiditeit Tips & Anderhalve meter-samenleving

 1. Als je uitstel van aflossing krijgt op leningen, vraag dan altijd om een verlenging van de looptijd i.p.v. uitgesmeerde aflossing over de resterende looptijd.
 2. Vraag bij je verhuurder liever om een korting dan om een uitgestelde betaling. Steeds meer verhuurders zijn bereid om voor een periode van 3 maanden een korting te geven. Vraag hier dus naar.
 3. Heb je nog een grote voorraad, bijvoorbeeld dure wijnen, houd dan een kelderverkoop. Voorraad is dood geld en dat dode geld is nu hard nodig.
 4. Blijf in gesprek met alle schuldeisers. Haal je bijvoorbeeld een termijn niet? Neem dan altijd van te voren contact op met deze schuldeisers en laat een termijn niet zo maar verstrijken.

Anderhalve meter-samenleving
Het is goed om als ondernemer nu alvast na te denken over de anderhalve meter-samenleving en wat voor een effect deze gaat hebben op je bedrijf. Voor sommige bedrijven is dit relatief makkelijk in te richten, maar voor de horeca kan dit zeer uitdagend zijn. Om voor jezelf alvast de scenario’s goed uit te kunnen denken geven we hierbij een aantal verschillende mogelijkheden over deze samenleving er uit gaat zien voor de horeca.

Mogelijke scenario’s

 1. Tafels moeten minsten 1,5 meter uit elkaar staan. Gevolg hiervan is dat sommige zaken helemaal niet meer open kunnen en anderen wellicht grote omzetderving zullen krijgen.
 2. Een max aantal gasten per vierkante meter. Het is wellicht onmogelijk om altijd 1,5 meter afstand te garanderen. Het is daarom ook goed denkbaar dat er nog maar een max aantal gasten per vierkante meter vloeroppervlakte in een horecagelegenheid mogen.
 3. Het is ook goed mogelijk dat gasten bijvoorbeeld hun bestelling altijd zelf bij de bar of keuken moeten gaan halen, houd hier dus ook rekening mee.
 4. Een dringende oproep aan mensen om nog maar 1 horecazaak per dag te bezoeken

Bereid je voor

 1. Blijf je zaak inrichten op afhaal en bezorging. Naast dat je mogelijk minder gasten mag ontvangen, kan het ook zijn dat als het virus weer oplaait je zaak weer van de een op de andere gesloten kan zijn. Het is goed als je dan klaar bent voor bezorging en afhaal.
 2. Ga een minimale besteding vragen aan gasten. Omdat je minder gasten kan ontvangen is het des te belangrijker dat ze genoeg spenderen. Het is dan ook niet zo vreemd dat horecazaken straks een minimale besteding met hun gasten gaan afspreken.
 3. Shifts. Ga werken in korte shifts per avond. Geeft gasten een maximale tijd dat ze aan tafel mogen zitten
 4. Houd er rekening mee dat je moet gaan registreren wie er in je zaak is geweest en op welke dag. Mogelijk komt er dus een extra registratie eis bij.

 


Vrijdag 10 april 2020

Deze week hebben we veel goede berichten gehoord over de NOW, de Tozo en de tegemoetkoming. Niet alleen ervaren de meeste klanten de aanvragen als makkelijk, maar ook heeft ongeveer 30% van onze klanten inmiddels geld ontvangen. Zowel de Tozo, de NOW als de tegemoetkoming worden al uitbetaald door de verschillende instanties. De NOW is in sommige gevallen zelfs te veel op uitbetaald. Foutje in jullie voordeel. Nu is natuurlijk de verwachting dat dit terugbetaald moet worden, maar aangezien het een 80% aanbetaling is en de fouten niet al te groot zijn, zal er per saldo niets terug betaald hoeven te worden.

NOW
Omdat er nog veel onduidelijkheid is over hoe deze nu berekend wordt en hoeveel je exact krijgt, hebben we een rekenmodel voor jullie gemaakt. Deze kan je hier downloaden!

Make the best of Corona
Veel van onze klanten gaan creatief om met de huidige situatie. Een mooi voorbeeld van afgelopen week is onze klant ThePhoneLab. Zij zijn een samenwerking aangegaan met Bob Autowas. Je kan daar in een drive-in je telefoon laten repareren en zelf lekker in de auto blijven zitten. Lees ter inspiratie hun verhaal op emerce!

Succes en fijne dagen!
Maandag 6 april 2020
De NOW is live en op dit moment goed bereikbaar. Hieronder een overzicht van alle zaken die je op orde moet hebben en welke gegevens je nodig hebt.

 1. Zaaknummer aanvraag Werktijdverkorting – Heb je de WTV destijds aangevraagd? Dan heb je een zaaknummer in je mail ontvangen. Houd deze bij de hand.
 2. Loonheffingennummer   
 3. Bepaal van te voren vanaf welke datum je wil dat het omzetverlies in gaat. Denk goed na welke maanden voor jou het gunstigst uitpakken (je kan kiezen uit 1 Maart, 1 April of 1 Mei).
 4. Je verwachte omzet verlies in percentage uitgedrukt moet je ook paraat hebben.
 5. Iban-nummer – Dit moet het iban-nummer zijn dat bij de belastingdienst bekend is.
 6. Zorg voor een printer en scanner. Aan het einde van de aanvraag moet je het formulier uitprinten, ondertekenen (door een bestuurder of tekeningsbevoegde), inscannen en weer uploaden.
 7. Van het Iban nummer een kopie afschrift. Dit afschrift kan je gewoon downloaden (in pdf) in de bankomgeving.
 8. Het uploaden van het bankafschrift en het ondertekende formulier volgt in laatste stap!
Succes!Maandag 6 april 2020
Afgelopen week was een bewogen week. De NOW regeling werd bekend, maar is toch weer niet helemaal duidelijk. Hij is klaarblijkelijk nog niet goed genoeg uitgewerkt en we zijn ook heel benieuwd naar maandag als de aanvragen ingediend kunnen gaan worden. Gaat de site van het UWV het aan kunnen? En kan je jouw specifieke situatie wel kwijt in de aanvraag? Wij zitten in ieder geval klaar om jullie bij te staan waar nodig maandag. Bel ons direct bij vragen. We proberen de hele dag met z’n allen telefonisch beschikbaar te zijn.

Extra mogelijkheid aanvraag uitstel belastingen
Naast de door ons reeds gecommuniceerde mogelijkheid om bijzonder uitstel van belastingen aan te vragen, kan je nu ook online direct uitstel voor alle belastingen aanvragen. Dat kan door in te loggen met je DigiD bij de belastingdienst en daar deze aanvraag in te vullen. 

Ook is de regeling verruimd. Naast inkomstenbelasting, omzetbelasting (BTW), vennootschapsbelasting en loonbelasting krijgen ondernemers nu ook uitstel voor de volgende belastingsoorten:

 • Accijns
 • Kansspelbelasting
 • assurantiebelasting
 • verhuurdersheffing
 • energiebelasting
We zijn blij met deze verruiming en het sneller en eenvoudiger maken van de aanvraag.

TOZO
We krijgen berichten te horen dat er veel obstakels zijn bij de aanvraag van de TOZO. Ondanks dat de rijksoverheid duidelijk heeft aangegeven wie onder welke voorwaarden gebruik kan maken van deze regeling, gaan gemeenten hier toch eigen voorwaarden aan stellen. We hopen dat ze dan snel worden teruggefloten. Eisen die ze stellen en ons inziens sowieso niet mogen zijn:

– Vermogenstoets
– partnerinkomenstoets

Probeer liquide te blijven
Ondanks dat het moeilijk is, is het aan te raden toch initiatieven te ontplooien om enigszins liquide te blijven. We willen dan ook enkele initiatieven van onze klanten met jullie delen ter inspiratie:

Wijnvoorraad verkopen
Een van onze klanten is begonnen met het verkopen van al z’n wijnen met slechts een paar euro opslag. Dit omdat een grote wijnvoorraad een grote berg dood geld is. In deze tijden is dat geld hard nodig om de lopende kosten te betalen. Winst telt dan ook niet, het doel om liquide middelen binnen te krijgen is nu heilig.

Foodboxen
Steeds meer van onze klanten verkopen kant- en-klare menu’s, borrelboxen, of cocktailsets en met succes! Er zijn er onder ons die meer dan 100 van zulke boxen per dag verkopen. Een super manier om de vaste lasten te kunnen blijven dekken.

Bier inblikken
Een van onze klanten die eigen bier brouwt, heeft een inblikmachine aangeschaft om haar bier per blik te kunnen verkopen en het gaat super! Vaste gasten komen massaal een lekker blikje bier halen.

Dit was het voor nu, zodra er meer nieuws is houden we je vanzelfsprekend op de hoogte!Vrijdag 3 april 2020
De afgelopen weken zijn alle ondernemers volledig overdonderd door alle nieuwe regelingen en we kunnen ons goed voorstellen dat je even door de bomen het bos niet meer ziet.

Daarom HIER een overzicht om je wegwijs te maken in deze uitdagende tijd!
woensdag 1 april 2020
Vandaag was een dag van veel nieuws en ook nog eens heel veel relevant nieuws voor jullie als ondernemer.

In ieder geval is vandaag ook bekend geworden dat de maatregelen geldend tot 6 april verlengd worden tot 28 april. Wel leek de premier, uiteraard met veel voorbehouden, er op te hinten dat dan de maatregelen gefaseerd afgebouwd konden gaan worden. Laten we daarom hopen dat we het terrasseizoen nog tot een succes kunnen maken en we weer naar de kapper kunnen.

NOW-regeling
In onze vorige nieuwsbrief van vandaag hebben we al de feiten benoemd die vandaag bekend zijn gemaakt rondom de NOW-regeling.

Echter blijven er daarna nog een hoop vragen over. De vragen die we nu in beeld hebben zijn:

 1. Wat als je in 2019 nog niet open was?
 2. Wat als je in 2019 gedeeltelijk open was?
 3. Wat als je in januari 2020 een hele hoge loonsom had? Dan geeft de vergelijking met de loonsom van maart wellicht een vertekend beeld
 4. Wat als blijkt dat ik een deel moet terug betalen? Wordt daar bijvoorbeeld rente over berekend?
 5. Welke maanden kan ik het beste opgeven (dit kun je goed met ons overleggen en kunnen we met je uitrekenen).
 6. Hoe om te gaan met Payroll

We hopen snel ook antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen.dinsdag 31 maart 2020
Zojuist heeft Minister Koolmees een persconferentie gehouden om ons te informeren over de NOW regeling. Het belangrijkste nieuws uit deze persconferentie is dat het loket voor de aanvraag op 6 april open is. Ook benadrukte hij nogmaals dat ook de kosten voor flexwerkers worden gecompenseerd. De belangrijkste punten uit zijn persconferentie zetten we hier voor je op een rij:

Het loket is open op 6 april en gaat via het UWV.  Heb je als ondernemer nog geen e-herkenning dan adviseren wij deze nu nog aan te vragen.

De kosten voor flexwerkers worden ook vergoed. Dit staat nu niet opgenomen als verplichting om door te betalen. 

De regeling geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 

Na de aanvraag ontvang je binnen 2 tot 4 weken het eerste voorschot (80% van de aanvraag).

Omzetverlies wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 af te zetten tegen de maanden maart, april en mei. Zie je in jouw geval de omzetdaling pas later dan mag je ook een andere periode dan maart, april en mei kiezen. 

De maximale vergoeding per personeelslid is €9.538. 

Het gaat om de echte loonsom. Dus ook werkgeverslasten worden deels vergoed. Ze gaan van brutoloon maal 1,3.

24 weken na afloop van de regeling moet de vaststelling worden aangevraagd door de ondernemer. Hiervoor is een accountantsverklaring nodig. Daarna zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening maken.

Ze kondigen ook aan dat er mogelijk nog wijzigingen komen als dat de uitvoerbaarheid ten goede komt. 

Onze mening tot zo ver: een draak van een regeling! We hopen dat ook de overheid dit snel inziet en we zullen dan ook een open brief aan het ministerie sturen. Wij ga andere kantoren mobiliseren om dit met ons te doen.

We blijven jullie uiteraard op de hoogte houden. Er zullen vandaag waarschijnlijk nog nuances worden toegevoegd welke we in de nieuwsbrief zullen meenemen van vanavond.vrijdag 27 maart 2020
Help elkaar door de crisis
In afwachting van alle regelingen ter hulp van ondernemers hebben we ook gekeken naar wat we zelf kunnen bijdragen en aan draaiende houden van de economie het bijstaan van ondernemers.

Daarbij stuitten wij op een stuk in de krant waarin stond dat de asperge en aardbeientelers het moeilijk hebben. Niet alleen verliezen zij een afzetmarkt (de horeca) maar ook zijn ze bang dat hun Oost-Europese arbeidskrachten niet komen of kunnen opdagen door toedoen van de maatregelen rondom Corona. En toen dachten wij uiteraard, laat de horeca er daar nu een heleboel van hebben. Arbeidskrachten die op dit moment stil zitten. 

We hebben dan ook meteen contact opgenomen met een aantal klanten en een aantal telers. Beiden waren ze direct enthousiast. Horeca-ondernemers kunnen op deze manier aspergemenu’s, asperges of aardbeien gaan verkopen en indien nodig helpen op het land. Op deze manier hoeven de telers niet al hun asperges of aardbeien aan te bieden op de veiling tegen bodemprijzen of te laten verpieteren op het veld. Ons idee is dan ook om te zorgen dat we zo veel mogelijk schakels tussen de boer en de consument uit halen ten einde een goede prijs voor de boer te regelen en uitstekend product met goede marges voor de horeca-ondernemer. Zo werken we ons door de crisis!

Wil jij als horeca-ondernemer ook personeel uitlenen of extra omzet genereren? meld je dan snel aan en wij zorgen dat je in contact komt met telers. Dat kan via onderstaande aanmelding! Samen houden we de economie draaiende.

Meld je aan!

 


woensdag 25 maart 2020
Compensatie is live!

Na het live gaan van verschillende loketten bij gemeenten is vandaag aan het einde van de dag de tweede regeling beschikbaar de tegemoetkoming voor de tegemoetkoming schade van 4.000 euro voor direct getroffen branches.

Op de onderstaande site kan je de aanvraag indienen en kijken of jij in aanmerking komt voor deze regeling. Of je in aanmerking komt voor deze regeling wordt bepaald op basis van de SBI-code van je bedrijf. Weet je de SBI-code niet? Ze hebben op deze site ook een SBI code zoeker geplaatst. Dit gaat via je kvk nummer. De SBI codes gebruikt voor de horeca komen in elk geval in aanmerking voor deze eenmalige uitkering.

Voor de aanvraag heb je wel een eHerkenning nodig of een DigiD. de aanvraag kan online of doormiddel het opsturen van een formulier. Ze hebben twee weken nodig om een uitspraak te doen en na de uitspraak zullen ze binnen enkele dagen uitbetalen. Dus check snel of je aanmerking komt!

Check het hier!

woensdag 25 maart 2020
Hoe vraag ik de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers aan?
Ben je zzp’er of (kleine) ondernemer en heb je als gevolg van de coronacrisis direct inkomensondersteuning nodig? Voor jou is er de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Voor een digitale aanvraag kan je terecht bij de website van je gemeente.

LET OP: Sommige gemeentes hebben hun loket nog niet geopend, dus het is belangrijk om de website te blijven checken zodat je direct je aanvraag kan indienen wanneer dit wel het geval is.

Hier vind je een overzicht van alle gemeente websites.


woensdag 25 maart 2020
Lunchen met IBEO
Dat we allemaal thuis moeten werken wil natuurlijk niet zeggen dat we niet met elkaar lunchen! Nou ja, we komen natuurlijk niet bij elkaar, maar de creaties worden wel gedeeld! De een maakt er een feest van en voor de ander is het tijd om weer eens wat boodschapjes te doen (met 1,5 meter afstand natuurlijk!).


dinsdag 24 maart 2020
Overzicht van de gemeenten waar je de bijzondere bijstand al kan aanvragen.

AmersfoortKlik hier
De BiltKlik hier
DalfsenKlik hier
DrechtstedenKlik hier
HilversumKlik hier
LekstroomKlik hier
RotterdamKlik hier
UtrechtKlik hier
Utrechtse HeuvelrugKlik hier
VijfheerenlandKlik hier
WijdemerenKlik hier
ZaanstadKlik hier
ZwolleKlik hier

dinsdag 24 maart 2020
Vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen. Eén van die maatregelen is de de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Wil je gebruik maken van deze regeling, dan moet je wel aan een aantal eisen voldoen. Een overzicht van deze eisen kan je vinden op de website van de rijksoverheid.


dinsdag 24 maart 2020
IBEO Bootcamp laat het team zweten!
Dankzij Joshua de Vriend, onze personal trainer, zijn we flink afgebeuld deze dinsdag terwijl we vanuit huis werkten. Joshua kende geen genade en zo blijft het hele team topfit om al onze ondernemers bij te staan in deze uitdagende tijden!


maandag 23 maart 2020
Gasten steunen massaal de horeca
We merken bij veel van onze klanten dat hun gasten hen blijven steunen. Zo ging restaurant Faam afgelopen weekend open voor afhaal. Het was zo’n succes geworden dat ze hebben moeten besluiten de deuren weer dicht te doen, voor de veiligheid van hun personeel en hun gasten Op vrijdag hadden ze hun meeste pizza;s ooit verkocht! We vinden het dan ook erg moedig van hen om alsnog voorlopig gesloten te blijven, in algemene belang. Hulde!


maandag 23 maart 2020
Duidelijkheid omtrent uitstel belasting
Er is nu duidelijkheid omtrent uitstel belastingen. Voorwaarde om uitstel te krijgen is dat de betalingsproblemen zijn ontstaan tijdens de corona-crisis en niet daar voor al. Wat moet je doen om uitstel te krijgen:

1. De aangifte of aanslag niet betalen en vervolgens wachten
2. Bij ontvangst van de naheffingsaanslag (met daarop de bekende boete en rente), bijzonder uitstel door ons laten aanvragen.
3. Invordering wordt direct gestaakt door de belastingdienst en je krijgt automatisch drie maanden uitstel van betaling.
4. Als deze terecht niet betaald is, dan wordt de boete en de rente zo goed als kwijtgescholden.
5. De belasting moet uiteindelijk nog wel betaald worden.
6. Blijkt dat je na drie maanden nog niet kan betalen, dan moet je de betalingsonmacht laten aantonen door een derde partij, een deskundige. 


maandag 23 maart 2020
Openstaande onduidelijkheden:
1. Waar kan ik mijn aanvraag indienen voor de 4.000 euro vergoeding?
2. Kom ik in aanmerking voor die 4.000 euro vergoeding?
3. Wanneer is het speciale loket voor zzp’ers open en wat zijn de voorwaarden?
4. Hoeveel uur moet ik mijn oproepkrachten betalen? (we gaan nu uit van het gemiddelde van de laatste 12 weken)
5. Hoe wordt het verlies van omzet bepaald (voor de NOW)? Ten opzichte van welke periode berekenen ze deze? bijvoorbeeld voorgaande maand of het gemiddelde van een aantal maanden?
6. Wanneer is het loket open voor de aanvraag van de NOW?
7. Tot wanneer is de horeca dicht?

Zodra er een concreet en volledig antwoord is, vanuit officiële kanalen, brengen we jullie op de hoogte.


vrijdag 20 maart 2020
Corona nieuwsbrief direct in je inbox?
We merken dat veel van onze klanten onze nieuwsbrieven erg waarderen. Dat vinden we leuk om te horen, maar ook belangrijk omdat we jullie nu van dienst moeten zijn! In deze tijden moeten we deze informatie zo veel met mogelijk delen met onze mede-ondernemers. Dus heb jij ondernemers in je netwerk die deze nieuwsbrief mogelijk ook interessant vinden, meld ze dan hieronder aan en wij zullen onze voorgaande en komende nieuwsbrieven met hen delen.
Meld je ondernemende vriend aan

Je wordt automatisch afgemeld wanneer de crisis voorbij is.


vrijdag 20 maart 2020
Juridisch advies van Jaap Leijen
We krijgen heel veel juridische vragen op ons af. We willen jullie daar heel graag bij helpen, maar het is helaas niet ons vakgebied. Daarom hebben we advocaat Jaap Leijen bereid gevonden om aanstaande dinsdag korte juridische vagen kosteloos te beantwoorden. Hij zal dan vragen beantwoorden in een persoonlijk online gesprek van ongeveer 10-15 minuten. De vragen moeten arbeidsrechtelijk of op het gebied van huurrecht zijn. Mochten het vragen zijn die uitzoekwerk zijn en veel tijd kosten, dan moeten daar aparte afspraken over worden gemaakt.
-AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK-


vrijdag 20 maart 2020
Kinderopvangtoeslag
Veel van ons hebben kinderen op de kinderopvang. Helaas kunnen zij tenminste de komende drie weken niet naar de creche. De overheid heeft daarom vandaag besloten de kinderopvang gedurende de komende drie weken volledig te vergoeden. Oproep van de overheid is: betaal je kinderopvang als normaal, wij vergoeden het achteraf! Goed nieuws voor ons, maar zeker voor al die werknemers die jaren lang zo goed op onze kinderen hebben gepast. Ze hebben vaak een speciale band opgebouwd met onze kinderen en missen hen nu ook. Gelukkig hoeven ze zich daarnaast niet ook nog zorgen te maken om hun baan.


donderdag 19 maart 2020
Hoe regelen we het bij IBEO tijdens de Corona uitbraak?

1. Vanaf afgelopen vrijdag werken alle collega’s vanuit huis. We hebben er uiteraard voor gezorgd dat iedereen de spullen heeft om op een goede manier te kunnen werken, zodat jullie er zo min mogelijk van merken. Wel gaat er elke dag iemand van ons naar kantoor om te zien of er voor jullie post is.

2. Normaal hebben we elke dinsdag een bootcamp op kantoor. Ondanks dat iedereen thuis werkt, willen we deze gewoon door laten gaan in een online variant. Zo gaat het normale leven zo veel mogelijk door. Maar ook is de trainer een zzp’er en vinden wij dat we zo veel mogelijk onze ondernemers moeten blijven steunen.

3. Aanstaande vrijdag hebben we de eerste online vrijdagmiddagborrel bij IBEO. Deze is sowieso heilig bij IBEO, maar op die manier houden we ook het sociale contact tussen collega’s intact. Wij gebruiken de app House party hier voor. Dat is voor iedereen een hele goede tip om leuk contact te houden met vrienden en familie.


donderdag 19 maart 2020
Onbeantwoorde vragen
– Wat is er geregeld voor de DGA?
– Maak ik als ondernemer ook aanspraak op de aangekondigde bijstand voor zzp’ers?
– Hoeveel moet ik mijn oproepkrachten doorbetalen?
– Ik heb meerdere vestigingen. Krijg ik ik per vestiging 4000 euro?
– Moet ik mijn payroller nog wel betalen. Zij zijn toch verantwoordelijk voor mijn personeel?


donderdag 19 maart 2020
Bijdrage van de banken
De banken hebben zojuist besloten hun steentje bij te dragen. De banken verlenen kleinere ondernemingen met een financiering tot 2,5 miljoen een half jaar uitstel van hun aflossingen. Het bedrijf moet dan wel in de kern gezond zijn. Dat betekent dat het bedrijf gezond moest zijn voorafgaand aan deze corona crisis.

Tevens willen enkele banken ook uitstel verlenen aan particulieren voor het betalen van hun aflossing op hun hypotheek. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact op met je bank!


woensdag 18 maart 2020
Houd de economie draaiende!
Zoals gisteren bleek doet de overheid er alles aan om de economie draaiende te houden. Maar we kunnen hier ook zelf een rol in spelen. Wij willen jullie dan ook op het hart drukken om, als dat mogelijk is uiteraard, zo veel mogelijk de normale uitgaven te blijven doen. Had je bijvoorbeeld een kappersafspraak staan, betaal dan toch de helft van een normale knipbeurt bijvoorbeeld. Bestel af en toe eten bij een van je favoriete restaurants en blijf, voor zo ver mogelijk, je rekeningen op tijd betalen. We moeten tijdens deze crisis schouder aan schouder staan.


Ondernemerstip – Webinar Value2u
We zijn voor je op zoek gegaan naar ondernemersvoordelen, die snel kunnen bijdragen aan jullie liquiditeitspositie. Wil je een analyse laten uitvoeren op je loonkosten van de afgelopen jaren, dan kan Value2u je daar bij helpen. Zij kunnen je helpen met het geld terug halen op de loonkosten bij de belastingdienst of bij subsidieverstrekkende instanties. De afgelopen jaren hebben zij veel successen geboekt in de horecabranche en ze werken volgens het no cure no pay principe. Wil je hier gebruik van maken? Dan is het belangrijk dat je minimiaal tien loonstroken per maand hebt en minimaal twee jaar bestaat. Wil je hier nog meer informatie over? Raymond en Geert zullen over dit onderwerp morgen een webinar geven om 16:00.
-AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK- 


dinsdag 17 maart 2020
Persconferentie, de eerste steunmaatregelen
1. Noodloket

Het Noodloket is een compensatiepakket voor de direct getroffen bedrijven zoals de horeca, evenementen en de cultuursector. Zij worden direct vergoed. Het gaat nu om een bedrag van 4000 euro. Hoe of wat is nog niet bekend, maar zodra dit wel het geval is kan je er op rekenen dat we je direct op de hoogte stellen.

2.De garantieregeling
De garantieregeling wordt verruimd zodat bedrijven makkelijker toegang hebben tot leningen. Je moet hiervoor bij je eigen bank zijn. Ook het financieringsbedrijf Qredits schort aflossingen op en verlaagt tijdelijk de rente.

3. Werktijdverkorting
Door de grote toeloop op het Noodfonds Overbrugging werkgelegenheid is deze uit de lucht. Er komt een nieuwe regeling die ergens anders aangevraagd moet worden. Deze regeling ziet toe in een tegemoetkoming bij verlies van omzet en behelst 90% van de loonkosten met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De oude regeling vervalt. Heb je al een een aanvraag gedaan? Dan wordt deze door de overheid zelf overgezet. Er zijn wel twee voorwaarden die nu al bekend zijn:
– je moet loon blijven doorbetalen
– je mag niemand ontslaan

4. ZZP’ ers
Voor een periode van drie maanden kunnen zzp’ers een beroep doen op een aanvulling van het inkomen tot het sociale minimum. Deze vergoeding hoeft achteraf niet te worden terug betaald. In plaats van dertien weken doorlooptijd van de aanvraag wordt deze verkort naar 4 weken. Er wordt ook geen vermogenstoets of een partner inkomenstoets gedaan.

5. Uitstel van belasting 
De regeling wordt verbreed. Alle ondernemers krijgen uitstel van belasting betalen. De invorderingsrente wordt verlaagd naar vrijwel 0 en verzuimboetes worden niet opgelegd. Alle ondernemers kunnen een verlaging aanvragen van de voorlopige aanslag van VPB en de inkomstenbelasting

De maatregelen zijn allemaal tijdelijk en gelden nu voor een periode van 3 maanden.

Hoe de regelingen in de praktijk gaan werken en of er extra voorwaarden komen weten we nu nog niet, maar dat zal in de komende dagen duidelijk worden. We houden jullie dan natuurlijk weer op de hoogte en we helpen jullie de weg vinden naar deze regelingen.

Naast bovenstaande maatregelen werd tot slot ook bekend gemaakt dat er geld beschikbaar komt voor ziekenhuizen en zorginstellingen zodat deze hun werk kunnen blijven uitvoeren onder deze uitzonderlijke omstandigheden. 

Op de website van de rijksoverheid staat een overzicht van alle maatregelen


maandag 16 maart 2020
Regels Uitstel betaling belasting
In de nieuwsbrief die we afgelopen vrijdag hebben verstuurd hebben we iedereen geadviseerd de brief  voor uitstel betaling belasting in te vullen. Er zitten wel een aantal regels aan deze aanvraag. Je moet bijvoorbeeld wel écht in betalingsproblemen komen. Bijvoorbeeld door personeels- en huurverplichtingen, Ook mag je niet al in de problemen zijn geweest voordat deze crisis begon. Dus let goed op voor je de uitstelaanvraag indient.


maandag 16 maart 2020
Sluiting horeca
Gisteren middag is het besluit om de horeca, de scholen en de kinderdagverblijven te sluiten dan toch genomen. Dit heeft uiteraard grote impact voor al onze horecaklanten en medewerkers. We hopen dat iedereen hier goed door heen komt en dat deze sluiting snel over is.

Vanmiddag om 16:00 is het besluit voor de horeca wel iets aangepast en mag er toch worden afgehaald. Wel mag er absoluut geen consumptie in huis worden genuttigd. Een overzicht van deze aanvullende maatregelen vind je hier.


vrijdag 13 maart 2020
Richt je op bezorging
Probeer je zoveel mogelijk te richten op bezorging (als dit tenminste binnen de mogelijkheden van jouw bedrijfsvoering behoord). Verdiep je eveneens in hoeverre je zelf gebruik kan maken van bezorgdiensten. Contracten opstellen met bezorgdiensten kunnen soms wat tijd in beslag nemen dus houd hier ook rekening mee. 


vrijdag 13 maart 2020
Verplichte vakantiedagen
Zoek goed uit hoeveel verplichte vakantiedagen je kan aanwijzen volgens de cao. Wettelijk zijn dit er twee, maar voor de meeste cao’s geldt nog minder (in de horeca is dit één dag).

Pas inkoop aanProbeer verstandig in te kopen. Houd rekening met een afnemende aanloop, dus het aanleggen van een grote voorraad is in dit geval geen aanrader. 

Verlaging of uitstelbetaling huur
Heb je een huurbaas? Vraag dan om tijdelijke verlaging van de huur of verzoek om uitstel van betaling. 


vrijdag 13 maart 2020
Storten naar G-rekening
Zorg er voor dat je bij onder-aannemers (zoals uitzendbureaus en schoonmaakbedrijven) een gedeelte stort naar een G-rekening als zijn deze hebben of in ieder geval bevestiging vraagt van het afdragen van loonheffing en btw. Je bent namelijk door de ketenregeling altijd verantwoordelijk voor de afdracht van deze btw en loonheffing bij faillissement onder-aannemer.


vrijdag 13 maart 2020
Uitstel van aflossing aanvragen
Vraag uitstel van aflossing bij de bank aan. Ook al kan je nu nog voldoen aan de aflossing kan het zo zijn dat dit in de toekomst wat lastige gaat worden, daarom kan je deze het best preventief aanvragen. Ook voor deze regels gaat waarschijnlijk een versoepeling op treden, maar wederom is het beter om hier het zekere voor het onzekere te nemen.


vrijdag 13 maart 2020
Aanvragen uitstel belastingaangifte 
Deze template kan downloaden en gebruiken voor het aanvragen van uitstel belastingaangifte. Let goed op dat je je gegevens correct invult. 


vrijdag 13 maart 2020
Werktijdverkorting aanvragen
Via deze link kan je werktijdverkorting aanvragen. Na het correct invullen van je gegevens kan je met de vergunning naar het UWV zodat de aanvraag in werking kan treden. Let op! De werktijdverkorting gaat pas in nadat de vergunning is afgegeven en dus niet met terugwerkende kracht. Het vermoeden is dat er nog versoepeling in gaat komen, maar het is verstandig om daar niet vanuit te gaan. 


vrijdag 13 maart 2020
De IBEO corona nieuws updates

Het is je vast niet ontgaan dat Nederland en de wereld in de greep is van het Corona-virus. De gevolgen hiervan kunnen voor ondernemers aanzienlijk zijn. Daarom proberen wij je zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Ben je een horecaondernemer?
Laat het leukste team jou helpen

Word vandaag nog klant en je krijgt je eerste maand gratis.

Ja, ik wil klant worden