post-thumb

BY / ON Jan 08, 2018

Berekening box 3

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen in Box 3: de vermogensbelasting. Het fictieve rendement gaat plaats maken voor drie tariefschijven. Met andere woorden: heb je weinig spaargeld? Dan is dit goed nieuws voor jouw belasting aangifte. ## Verandering berekening box 3

Vanaf 2017 verandert de berekening van de belasting die je moet betalen over je vermogen in Box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen). Deze belasting wordt de vermogensrendementsheffing genoemd: de belastingheffing op het rendement over je vermogen. De fiscus gaat nu uit van een fictief rendement van 4%. Over deze 4% betaal je nu 30% belasting. Effectief is dat dus 1,2% over je vermogen, dit wordt altijd gemeten op 1 januari. Maar nu komt daar verandering in; Vanaf 2017 komen er 3 nieuwe tariefschijven. Waarom? Omdat het fictieve rendement nergens meer op slaat (vindt men). ## Belastingvrij sparen?

Vanaf 2017 wordt het fictieve rendement afhankelijk van hoeveel spaargeld je hebt. Hoe moet je dit nu precies zien? Heel eenvoudig: heb je veel spaargeld? Dan betaal je meer, heb je weinig spaargeld? Dan ga je minder betalen. Dat is wel kort door de bocht, maar daar komt het wel op neer. Zo is het werkelijke rendement op spaargeld al lange tijd veel lager dan 4%. Maar dat is niet de enige reden van de verandering. ## Rendement beleggen versus sparen

Neemt je vermogen in Box 3 toe? Dan betaal je meer rendement. Waarom? De wetgever vindt het aannemelijk dat dit komt doordat dit vermogen uit beleggingen bestaat, zoals aandelen, obligaties en onroerende zaken. Met andere woorden; van meer geld kan je meer geld maken. Dat klinkt in eerste instantie als iets wat wijlen Johan Cruijf heeft gezegd, maar het is gewoon makkelijker om met een hoger vermogen meer rendement te halen. Het gemiddelde rendement bij beleggingen is nou eenmaal hoger dan bij spaargeld. Daarom komen er drie tariefschijven. ## Herziening box 3 tarieven 2017

Vanaf 1 januari 2017 gaat het zo in zijn werk. Je bepaalt hoeveel je vermogen in box drie is, vervolgens kijk je naar dit handige schema, et voilà, kind kan de was doen. Als ze het in de wereld van de vermogensrendementsheffing hebben over het berekenen van het forfaitaire rendement, dan bedoelen ze dus dit. Grondslag Forfaitair rendement 2015/2016 Forfaitair rendement 2017 € 0 – € 75.000 4,0% 2,9% € 75.000 – € 975.000 4,0% 4,7% > € 975.000 4,0% 5,5% Daarnaast wordt het heffingsvrije vermogen reeds in 2016 verhoogd tot € 24.437 (2015: € 21.330) per persoon. Vervolgens vindt in 2017 een verdere verhoging plaats tot € 25.000. ## Percentages belasting eigen vermogen

Jaarlijks zullen op basis van een vermogensmix de percentages worden vastgesteld. Bovenstaande tabel bevat de voorlopige percentages. Volgend jaar zullen de percentages voor 2017 op basis van de meest recente gegevens definitief worden vastgesteld. Tot nu toe klinkt het allemaal vrij logisch, maar de dag dat er een wijziging plaatsvindt zonder kritiek moet nog komen. ## Nadelen verandering box 3

Er is namelijk al veel commentaar op deze aangekondigde wetswijziging gegeven: voor kleine spaarders klinkt het natuurlijk prachtig. Voor grote spaarders iets minder, want zij moeten meer gaan betalen. Het is daarom niet ondenkbaar dat de politiek toch weer hierop terugkomt in het Belastingplan 2017. Als dat wordt gepubliceerd dan weten we meer en brengen we je vanzelfsprekend op de hoogte. Een van de mogelijke oplossingen om de hogere Box 3 heffing te ontgaan is om het Box 3 vermogen in een eigen BV onder te brengen. Wilt je meer daarover weten, maak dan een afspraak met ons.

Share:

Ik wil IBEO!