post-thumb

BY / ON Jan 09, 2018

BTW op Podiumkunsten

Wellicht dat je het je nog kan herinneren, de tegenstand die cultureel Nederland bood in 2011 toen het kabinet aankondigde de btw op podiumkunsten te willen verhogen van 6% naar 21%. Het werd door velen een belachelijke maatregel gevonden. Zo stimuleer je cultuur toch totaal niet, en juist cultuur moet toch gesteund worden?! Onbegrip had de boventoon en dat werkte zich uit naar het feit dat de btw verhoging op podiumkunsten al in 2012 weer werd teruggedraaid. Vanaf 1 juli 2012 geldt dus het 6% tarief weer voor podiumkunsten. Maar wat bedoelen ze daar nou precies mee, podiumkunsten? De staatssecretaris heeft podiumkunsten als volgt omschreven:

  • Muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, en cabarets, alsmede lezingen, met dien verstande dat peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op erotisch vermaak niet daaronder worden begrepen; en

  • Het optreden door uitvoerende kunstenaars

Toegang tot muziekuitvoeringen

In eerste plaats geldt het verlaagde tarief dus voor het verlenen van toegang tot muziekuitvoeringen. Wat onder muziekuitvoeringen moet worden verstaan is echter niet altijd duidelijk. De Belastingdienst spreekt over ‘podiumoptredens’ en geeft daarbij als voorbeelden muziekfestivals en danceparty’s. In beginsel vallen muziekfestivals zodoende onder het verlaagde tarief. Echter geldt een uitzondering voor evenementen waarbij het optreden van artiesten van ondergeschikte betekenis is, en voor dat optreden geen afzonderlijke toegangsprijs in rekening wordt gebracht. Voor deze gevallen geldt het standaardtarief van 21%. Een voorbeeld hiervan is een discotheek die huis-DJ’s in dienst heeft. Deze DJ’s worden in de regel niet als uitvoerend kunstenaars beschouwd, waardoor hun optreden het verlaagde tarief niet kan rechtvaardigen. Aan het optreden van de artiest dient derhalve wel enige professionaliteit toe te komen. Als de discotheek bijvoorbeeld toegangskaarten verkoopt, en geen extra kosten berekent als er een DJ op treedt, dient zij hierop gewoon 21% btw te berekenen. Het optreden van een artiest is dus niet voldoende om te komen tot een muziekuitvoering, het optreden zelf dient wel beoordeelt te worden op professionaliteit.

Uitvoerend kunstenaars

In beginsel lijkt het redelijk duidelijk, maar de term uitvoerend kunstenaar blijft natuurlijk nog steeds vaag, ook al wordt daaraan toegevoegd dat het optreden professioneel dient te zijn. Hierover verschillen de meningen nogal vaak. De Belastingdienst doet een poging om een en ander te verduidelijken. Allereerst geeft zij aan dat het tarief enkel geldt als er een artistieke prestatie wordt verricht. Vervolgens geeft ze enkele voorbeelden van onder het verlaagde tarief vallende optredens. * Optredens op muziekfestivals

  • Optredens van diskjockeys of videojockeys op dance-party’s, poppodia en dergelijke

Concreet komt het er als volgt op neer. Niet elke plaatjesdraaier kwalificeert als professioneel DJ die het verlaagde tarief kan toepassen. De DJ die je bijvoorbeeld inhuurt op de 50e verjaardag van je moeder zal helaas gewoon met 21% btw moeten factureren, tenzij het DJ Tiësto is. Bij zo een soort optreden ontbreekt namelijk het professionele karakter. Een DJ is als professional te kwalificeren als van het werk dat de DJ produceert opnames worden gemaakt in een professionele studio, en die opnames worden uitgebracht op platen of cd’s. Ook kunnen marketinguitingen ten aanzien van de optredende DJ in de richting van professionaliteit wijzen. Hieronder tref je aan een schema waarin concreet wordt weergegeven wat de criteria zijn om de btw positie van de DJ te beoordelen. Twijfel je welk tarief van toepassing is? Neem gerust contact met ons op!

6% btw 21% btw Professionele DJ Amateur DJ Draait op festivals & dance events Draait in kleinere discotheken en dergelijke Professionele opnamen Geen professionele opnamen Marketing rondom DJ DJ staat niet centraal tijdens optreden

Samenloop met artiestenregeling in de loonbelasting

Tot slot is het ook van belang om de artiestenregeling binnen de loonbelasting in ogenschouw te nemen. Als zelfstandig ondernemer zijnde verlangen opdrachtgevers vaak een VAR wuo of dga (verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming of directeur grootaandeelhouder). Als je deze niet hebt, kan de opdrachtgever de artiestenregeling toe passen. Deze regeling houdt in dat je voor een korte periode in fictieve dienstbetrekking bent bij je opdrachtgever. Je opdrachtgever zal dan loonbelasting inhouden op je verdiensten. Let goed op, als je hier gebruik van wilt maken kun je geen btw in rekening brengen. Ook moeten de optredens in Nederland plaatsvinden. Breng je toch btw in rekening? Dan maak je geen gebruik van de regeling. Ook dien je btw te berekenen over de loonheffingen en premies die je opdrachtgever voor je betaalt. TIPS: Om te bewerkstelligen dat 6% btw verschuldigd is ter zake van de opbrengsten van de verkoop van toegangsbewijzen voor een dance-event, is het van belang dat de artiesten die optreden tijdens het event centraal staan. Dit kan bereikt worden door tijdens de promotie van het event met de naam van de optredende artiesten marketing-uitingen te doen. Als vaststaat dat de DJ’s van ondergeschikt belang zijn tijdens het event zal het lastig worden om het 6%-tarief toe te kunnen passen. Hiermee wordt tevens bereikt dat de DJ zelf ook het verlaagde tarief kan toepassen. Vermelding op flyers en posters is namelijk een stapje in de richting van professionaliteit. Veel artiesten maken gebruik van bemiddelaars die contracten voor hen afsluiten. Slechts indien de bemiddelaar op eigen naam, maar namens en voor rekening van een ander, een overeenkomst met de artiest en een overeenkomst met de opdrachtgever sluit, kan de bemiddelaar het verlaagde tarief toepassen. Ook de vergoeding voor de bemiddeling valt dan onder het 6%-tarief. Indien de overeenkomst rechtstreeks tussen de opdrachtgever en de artiest tot stand komt, valt de provisie van de bemiddelaar onder het 21%-tarief. Twijfel je of het 6% tarief op jou van toepassing is? Neem gerust contact op!

Samenloop met artiestenregeling in de loonbelasting

Tot slot is het ook van belang om de artiestenregeling binnen de loonbelasting in ogenschouw te nemen. Als zelfstandig ondernemer zijnde verlangen opdrachtgevers vaak een VAR wuo of dga (verklaring arbeidsrelatie winst uit onderneming of directeur grootaandeelhouder). Als je deze niet hebt, kan de opdrachtgever de artiestenregeling toe passen. Deze regeling houdt in dat je voor een korte periode in fictieve dienstbetrekking bent bij je opdrachtgever. Je opdrachtgever zal dan loonbelasting inhouden op je verdiensten. Let goed op, als je hier gebruik van wilt maken kun je geen btw in rekening brengen. Ook moeten de optredens in Nederland plaatsvinden. Breng je toch btw in rekening? Dan maak je geen gebruik van de regeling. Ook dien je btw te berekenen over de loonheffingen en premies die je opdrachtgever voor je betaalt. TIPS: Om te bewerkstelligen dat 6% btw verschuldigd is ter zake van de opbrengsten van de verkoop van toegangsbewijzen voor een dance-event, is het van belang dat de artiesten die optreden tijdens het event centraal staan. Dit kan bereikt worden door tijdens de promotie van het event met de naam van de optredende artiesten marketing-uitingen te doen. Als vaststaat dat de DJ’s van ondergeschikt belang zijn tijdens het event zal het lastig worden om het 6%-tarief toe te kunnen passen. Hiermee wordt tevens bereikt dat de DJ zelf ook het verlaagde tarief kan toepassen. Vermelding op flyers en posters is namelijk een stapje in de richting van professionaliteit. Veel artiesten maken gebruik van bemiddelaars die contracten voor hen afsluiten. Slechts indien de bemiddelaar op eigen naam, maar namens en voor rekening van een ander, een overeenkomst met de artiest en een overeenkomst met de opdrachtgever sluit, kan de bemiddelaar het verlaagde tarief toepassen. Ook de vergoeding voor de bemiddeling valt dan onder het 6%-tarief. Indien de overeenkomst rechtstreeks tussen de opdrachtgever en de artiest tot stand komt, valt de provisie van de bemiddelaar onder het 21%-tarief. Twijfel je of het 6% tarief op jou van toepassing is? Neem gerust contact met me op. Tot slot wil ik je adviseren om bij twijfel 21% te hanteren. Hiermee voorkom je tevens nare discussies en controles met de Belastingdienst.). Tot slot wil ik je adviseren om bij twijfel 21% te hanteren. Hiermee voorkom je tevens nare discussies en controles met de Belastingdienst.

Share:

Ik wil IBEO!