post-thumb

BY / ON Jan 08, 2018

BTW-suppletie 2016

Beschik je over een btw-nummer, dan ben je als ondernemer verplicht per maand, kwartaal of per jaar aangifte te doen van de/je omzetbelasting. Wanneer je als ondernemer na het verstrijken van de aangifteperiode erachter komt dat er te veel of juist te weinig omzetbelasting is betaald, kan dit door middel van een suppletieaangifte worden hersteld. In het verleden was het doen van een suppletieaangifte niet verplicht, het indienen ervan was op vrijwillige basis. In veel van deze gevallen werd de suppletie bij een te betalen omzetbelasting niet ingediend. Hierdoor liep de overheid veel geld mis. Sinds 1 januari 2012 is de suppletieplicht ingevoerd waardoor een suppletieaangifte “tijdig” moet worden ingediend. Bij het niet op tijd indienen kan er een boete van maximaal 100% worden gegeven. Het “tijdig” indienen van de suppletieaangifte kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Namelijk wanneer de belastingplichtige vermoedt dat hij een foutieve aangifte heeft gedaan, of wanneer de belastingdienst een vermoeden heeft dat de omzetbelasting niet correct is aangegeven. Wanneer een suppletie na deze periode wordt ingediend kan een boete worden verwacht. De belastingdienst is gestart met een verscherpt toezicht waardoor het belangrijk is de suppletieaangifte op tijd in te dienen. In veel gevallen komt een suppletieaangifte aan het licht wanneer de jaarrekening wordt opgesteld. Daarom raden wij iedereen aan de aangifte in te dienen voordat de aangifte inkomstenbelasting, aangifte vennootschapsbelasting of het deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel wordt gedaan. Wanneer een suppletieaangifte op een later moment wordt ingediend bij de belastingdienst kan dit niet meer als “tijdig” worden bestempeld.

Share:

Ik wil IBEO!