post-thumb

BY / ON Jan 08, 2018

Crowdfunding

Crowdfunding is een mooie kans voor start ups om kapitaal aan te trekken. Heb je een goed idee, maar niet de middelen om het idee van de grond te krijgen, dan kun je redelijk eenvoudig een crowdfunding campagne opzetten. Wat ook een fijne bijkomstigheid is, is dat je voor de start van je bedrijf niet meer langs de bank hoeft voor kapitaal, je kunt via de crowdfunding-platforms rechtstreeks in contact komen met potentiële investeerders. Waar je echter niet op zit te wachten is de fiscus, die 21% btw van je opgehaalde centjes wilt incasseren. Reden genoeg om de verschillende aspecten van btw en crowdfunding nog eens even te belichten.

Donatie

Het is allereerst belangrijk om twee dingen goed te onderscheiden. Bij crowdfunding kan namelijk sprake zijn van een gift, of een donatie. Een gift kenmerkt zich door een eenzijdige transactie, namelijk die van de donateur aan de gerechtigde van de gift. Er staat geen tegenprestatie, zoals een levering van een goed of dienst, tegenover. Daarom zal een enkele gift aan een start up niet leiden tot btw heffing, zolang aan de voorwaarden van een gift blijft voldaan.

Voorverkoop

In de meeste gevallen zal het echter niet om een donatie gaan, omdat er wel degelijk een tegenprestatie wordt geleverd. Wat we nu veel zien, is dat startende bedrijven producten al aanbieden via een zogenaamde voorverkoop. Heeft de ondernemer voldoende liquide middelen weten te verkrijgen, dan zal uiteindelijk het product daadwerkelijk worden ontwikkeld en verkocht. Je kunt bijvoorbeeld via indiegogo of kickstarter producten aanschaffen die pas later worden geleverd.

Voor de btw is dit een normale prestatie, er vindt namelijk een transactie plaats tegen een vergoeding. De ondernemer dient dus rekening te houden met het feit dat als de producten werkelijk worden geleverd, er nog 21% btw over de verkoopprijzen of crowdfunding dient te worden afgedragen. Houdt er hier wel rekening mee dat de btw pas dient te worden afgedragen als er een belastbare transactie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: als het economisch eigendom van het goed is overgedragen op de afnemer is btw verschuldigd. Anderzijds geld took, dat als de lancering van het product niet doorgaat, er geen btw verschuldigd is. Er heeft dan geen levering plaatsgevonden, waardoor er in wezen sprake is van een gift. Het is wel te hopen voor de consument dat hij zijn geld in dit geval terugkrijgt, maar dat is een ander facet van crowdfunding…

Mocht er sprake zijn van een betaling die bestaat uit een gift plus een vergoeding voor een nog te leveren goed, houd deze dan goed uit elkaar. Zo voorkom je dat je ook over het vrijgevige deel btw verschuldigd bent, en dat zou sonde zijn.

Het blijkt maar weer dat crowdfunding niets anders is dan een voorverkoop, maar dan een modernere versie. Er is immers sprake van een vrager, een aanbieder en een hier aan ten grondslag liggende koopovereenkomst. Ook de fiscus zal hier zo naar kijken, laat je daarom goed informeren voordat je handelingen gaat verrichten.

Share:

Ik wil IBEO!