post-thumb

BY / ON Jan 08, 2018

Rekening courant tussen DGA en BV

Al enkele jaren is het een aandachtspunt van de belastingdienst: de onzakelijke verhoudingen tussen de Directeur Groot Aandeelhouder (hierna DGA) en zijn BV. Naar schatting zijn er op dit moment meer dan 100.000 DGA’s met een rekening courant schuld van 100.000 of meer. In december 2015 heeft de belastingdienst laten weten hier in 2016 extra op te gaan letten. Lees snel verder waarom dit voor jou van belang is.

Wat is precies het verhaal?

Als DGA kun je geld aan je BV onttrekken op verschillende manieren. Je kunt loon uitkeren, je kunt dividend uitkeren of geld onttrekken waar nog geen belasting over betaald is.

Dit laatste, onttrokken geld waar nog geen belasting over betaald is, kan voorkomen als rekening courant of als een lening. Een rekening courant heeft over het algemeen een minder lange looptijd. De belastingdienst heeft goedgekeurd dat, zolang deze lager is dan € 17.500, deze niet onzakelijk is. In het geval dat deze het hele jaar het genoemde bedrag van € 17.500 niet overschrijdt, hoeft hier ook geen rente over berekend te worden. Dit geldt zowel wanneer je een vordering van de BV hebt, als wanneer je een schuld aan de BV hebt.

Een lening is sneller onzakelijk. Op het moment dat een willekeurige derde (dat hoeft dus geen bank te zijn) deze lening niet zou verstrekken onder dezelfde voorwaarden, is deze al onzakelijk. Ook bij het ontbreken van een overeenkomst, of een overeenkomst met onzakelijke voorwaarden, kan onzakelijkheid gesteld worden.

En dan denk je: onzakelijk, nou en? Dat “nou en” daar denkt de belastingdienst anders over. Zoals genoemd is het alternatief van de onbelaste onttrekking uit de BV, een belaste uitkering uit de BV. De belastingdienst kan zich, bij het vaststellen van deze onzakelijkheid dus op het standpunt stellen dat er sprake is van een belaste uitdeling en moet er dus alsnog belasting over betaald worden. En dit geld is er niet altijd.

De praktijk

De rekening courant kan ongemerkt (hoog) oplopen als er bij een DGA en zijn adviseurs geen aandacht voor is. Immers, bij een rekening courant met een saldo hoger dan €17.500 neemt deze niet alleen toe met de opnames van de DGA, maar ook met de rente.

Wat kun je doen?

In onderstaande oplossingen wordt uitgegaan van een schuld van de DGA aan de BV:

  • Extra loon uitkeren en met het extra netto bedrag de schuld inlopen; loonbelasting is verschuldigd;
  • Dividenduitkering doen waarbij wel rekening moet worden gehouden met de balans- en uitkeringstoets. (De BV moet door deze winstuitkering niet in de problemen komen); dividendbelasting is verschuldigd;
  • Extra loon uitkeren en met het extra netto bedrag de schuld inlopen; loonbelasting is verschuldigd;
  • Dividenduitkering doen waarbij wel rekening moet worden gehouden met de balans- en uitkeringstoets. (De BV moet door deze winstuitkering niet in de problemen komen); dividendbelasting is verschuldigd;
  • Een willekeurige partij vinden die de lening onder dezelfde voorwaarden wel zou verstrekken en zo de zakelijkheid van de lening / rekening courant aantonen;
  • Het aflossen van deze schuld aan de BV met privé vermogen;
  • Het inbrengen van een privé bezitting in in de BV; taxatie / reële waarde is nodig;
  • Los de schuld af met (een deel van) de goudenhanddrukverplichting welke nog in je BV staat; ook hier is loonbelasting verschuldigd.

Lukt het niet om deze schulden op bovengenoemde manieren in te lopen dan kun je ook in overleg treden met de belastingdienst om te kijken of je tot een oplossing kunt komen. Genoemde oplossingen kunnen effect hebben op andere zaken zoals; je uitkeringen, toeslagen, heffingskortingen en drempels. Vandaar dat maatwerk een vereiste is. Heb je nog vragen? Dan kun je altijd contact met ons opnemen voor advies. Wanneer je al klant bent van IBEO zullen wij hier de komende periode sowieso extra aandacht aan besteden. Trek gerust aan de bel en als je klant bent van IBEO hebben wij hier de komende periode extra aandacht voor.

Share:

Ik wil IBEO!