post-thumb

BY / ON Jan 09, 2018

Subsidies voor starters

Eindelijk de stap gezet om ondernemer te worden? Echte subsidies zijn er niet (meer) voor startende ondernemers, maar wellicht heb je wel iets aan de volgende regelingen die je ondersteuning, financiering of extra zekerheid bieden voor geldverstrekkers.

Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Vaak vergeten, maar ook gemeenten bieden ondersteuning aan ondernemers. Deze ondersteuning krijg je op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Je eigen gemeente kan je coaching aanbieden maar ook een lening, een krediet of een aanvulling op het inkomen.

Wanneer kom je hiervoor in aanmerking?

  • Als je een bedrijf wilt starten;
  • Als je als ondernemer in tijdelijke financiële problemen zit;
  • Als je 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar bedrijf;

En je inkomen onder bijstandsniveau ligt, je geen andere vormen van financiering kan krijgen en je meer dan 1225 uur per jaar aan de onderneming besteedt.

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Als mkb-ondernemer kan je een borgstelling krijgen voor een krediet. Daardoor kan je bij een bank meer lenen dan je op basis van je onderpand zou kunnen krijgen. Op grond van deze regeling staat de overheid tijdelijk garant voor maximaal € 1,5 miljoen. Sluit je als starter bij de bank een starterslening af van maximaal € 266.667? Dan staat de overheid borg voor 67,5%. Bezit je als eigenaar meer dan de helft van het kapitaal in de onderneming? Dan sta je zelf voor 25% borg. De bank geeft niet automatisch een starterslening af, elke bank kent daarvoor haar eigen voorwaarden, Dit besluit zorgt er alleen voor dat de bank makkelijker kan financieren omdat de overheid voor een deel van het onderpand zorgt. De bank verzorgt zelf voor u de aanvraag bij de overheid.

Een eigen bedrijf starten vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als je al langdurig arbeidsgehandicapt bent en een bijstands-, WIA-, WAO-, WAZ-, Wajong-, of ZW-uitkering hebt , kan je ook via het UWV ondersteuning krijgen om een eigen bedrijf te beginnen. Deze kan bestaan uit financiering, vervoersvoorzieningen of bijvoorbeeld een vergoeding voor een doventolk.

Een eigen bedrijf starten vanuit een WW-uitkering

Door de aanhoudende crisis worden veel mensen gedwongen om vanuit een WW-situatie een onderneming te starten. Het is mogelijk om geheel of gedeeltelijk met behoud van de WW-uitkering een eigen bedrijf starten.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Je ontvangt voor een vaste periode van 26 weken 29% minder WW-uitkering. Hiervoor heb je wel toestemming nodig van jouw werkcoach. Tijdens de startperiode mag je alles doen wat nodig is voor de nieuwe onderneming.
  2. Je laat je uitkering stopzetten voor het aantal uren dat je als zelfstandige gaat werken. De uitkering gaat dan definitief omlaag. Hiervoor is geen toestemming nodig van de werkcoach.

Microkrediet/MKB-krediet

Qredits Microfinanciering Nederland (www.qredits.nl) is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Economische Zaken en de banken die kredieten verstrekken aan (startende) ondernemers met minder dan vijf werknemers. Microkrediet is een zakelijke lening tot € 50.000. Sinds 1 november 2013 kan ook een zogenoemd MKB-krediet worden aangevraagd. Dit is een zakelijke lening tussen de € 50.000 en € 150.000. Via de site kan ook een ondernemersplan worden gemaakt en wordt coaching aangeboden.

Startersaftrek (bij arbeidsongeschiktheid)

Als startende ondernemer kan je in aanmerking komen voor de startersaftrek (€ 2.123). Deze verhoogd de zelfstandigenaftrek (vast bedrag € 7.280) wanneer je minimaal 1225 uur per jaar besteed aan je onderneming. Je betaalt daardoor dan minder belasting, immers over ruim € 9.000 betaal je dan geen belasting. Ben je arbeidsongeschikt? Dan kan je startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid aanvragen. Je moet dan wel ten minste 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteden. In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar hebt u niet meer dan tweemaal van de zelfstandigenaftrek gebruikgemaakt.

Kamer van Koophandel

Ook de Kamer van Koophandel heeft een tweetal aantrekkelijke regelingen voor starters.

  1. Erasmus for Young Entrepeneurs Als jonge of ervaren ondernemer (max. 3 jaar) kun je in aanmerking komen voor het programma Erasmus for Young Entrepreneurs. Dit programma biedt je de mogelijkheid om in een ander EU-land te werken. Je werkt maximaal 6 maanden in een mkb-bedrijf van een ervaren ondernemer. Je krijgt daarbij een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte daarvan verschilt per deelnemend land.
  2. IkStartSmart© IkStartSmart©, is een programma van de Kamer van Koophandel die starten of mensen die willen gaan starten begeleiden met hun ondernemerschap door middel van coaching en andere ondersteuning op maat (zoals bijvoorbeeld hulp bij opbouwen van een netwerk, trainingen ondernemersvaardigheden, toegang tot (micro-)krediet etc.).
Share:

Ik wil IBEO!