post-thumb

BY / ON Jan 08, 2018

Tijdvak BTW factuur

BTW aangifte doen van geleverde goederen en diensten? Let er op dat je het juiste tijdvak aangeeft! In 2016 gaat de belastingdienst strenger controleren of de BTW binnen jouw boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven. In welk tijdvak je de BTW moet aangeven hangt af van: * De datum waarop de factuur voor de (doorlopende) levering/dienst is verstuurd;

  • Het tijdstip dat de levering/dienst heeft plaatsgevonden.

Het doorlopen van onderstaande flowchart kan helpen om er achter te komen in welk tijdvak de BTW aangegeven moet worden:

Als jij voor jouw onderneming kosten maakt, inkopen doet of investeert, dan brengen jouw leveranciers jou in de meeste gevallen BTW in rekening. Dit wordt ook wel voorbelasting genoemd. Onder bepaalde voorwaarden kan je deze BTW aftrekken van je BTW die jij moet betalen over jouw omzet. Dit is alleen mogelijk als je de juiste factuur hebt. Voor het terug vragen van de BTW is de datum op de factuur bepalend. Het maakt niet uit wanneer de levering/dienst plaatsvond en ook niet op welke datum de factuur is betaald. Zelfs als er vooruit is gefactureerd (en er dus nog niks is betaald of geleverd) dan moet de BTW al worden afgetrokken in het tijdvak waarin deze is gefactureerd.

Share:

Ik wil IBEO!