post-thumb

BY / ON Jan 08, 2018

Zonnepanelen

Op 20 juni 2013 heeft het Europese Hof van Justitie arrest gewezen in de zaak ‘ Fuchs ‘, beter bekend als het zonnepanelen arrest. In dit arrest oordeelde het HvJ EU dat de heer Fuchs ondernemer was voor de btw, en daarom recht had op teruggaaf van btw die zat besloten in de aankoop en installatie van de zonnepanelen. Maar wat betekent dit arrest nu precies voor de Nederlandse particulier?

Door de uitspraak van het HvJ EU kwalificeren particulieren die stroom leveren aan hun energieleverancier door middel van zonnepanelen als btw ondernemer. De belastingautoriteiten stelden zich in beginsel nog op het standpunt dat energie opwekken en leveren tegen vergoeding geen economische activiteit vormt, en daardoor kan de particulier niet het label btw-ondernemer worden gegeven. Maar daar dacht de hoogste rechtsorde anders over. De begrippen ondernemer en economische activiteit worden in de Btw richtlijn als volgt omschreven:

‘Als belastingplichtige wordt beschouwd eenieder die, op ongeacht welke plaats, zelfstandig een economische activiteit verricht, ongeacht het oogmerk of het resultaat van die activiteit. Als economische activiteit wordt in het bijzonder beschouwd de exploitatie van een lichamelijke of onlichamelijke zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen.’

De heer Fuchs leverde regelmatig stroom aan de energiemaatschappij. Hierdoor was er sprake van een duurzame prestatie tegen vergoeding. Dit maakte dat er toch sprake was van een economische activiteit.

Gevolgen arrest

Door de uitspraak van het HvJ EU zijn paritculieren die stroom opwekken via zonnepanelen ineens btw ondernemer geworden. Dit betekent dat zij de btw op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terug kunnen vorderen. Anderzijds betekent dat ook dat zij btw in rekening moeten brengen aan de leverancier. Doorgaans zal dit geen problemen opleveren, aangezien de energieleveranciers deze btw kunnen berekenen. Voor jou als particulier heeft het wel de nodige consequenties. Mocht je de btw op aanschaf en installatie terug willen vorderen, bedenk je dan goed wat de gevolgen hiervan zijn:

  • Je bent btw ondernemer, en moet nu btw aangiften doen
  • Hiervoor zul je je moeten registreren bij de Belastingdienst, je hebt immers een btw nummer nodig
  • Om de btw aangiften te kunnen doen ben je gehouden om een gedegen administratie bij te houden

Kleine ondernemersregeling

In de praktijk is het zo dat de meeste particulieren door de geringe omvang van de stroomverwekking gebruik kunnen maken van de kleine ondernemersregeling. Dit houdt in dat je wanneer je minder dan € 1.884 aan btw verschuldigd bent op jaarbasis, je een korting krijgt op de af te dragen btw. Ben je daarnaast zelfs minder verschuldigd dan € 1.345 aan btw, dan kun je verzoeken om ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw. Gevolg hiervan is dat je geen administratie meer bij hoeft te houden. Je brengt dan geen btw meer in rekening aan je afnemer, en kunt als tegenhanger geen btw meer verrekenen.

Op een later moment btw terugvragen?

Deze vraag zal bij veel particulieren rijzen, is het mogelijk om op een later moment alsnog de btw terug te vorderen? De Staatssecretaris heeft zich hierover uitgelaten door Kamervragen te beantwoorden:

  • Bij de aanschaf van de zonnepanelen vóór 1 april 2013 bestaat er alleen recht op btw-aftrek als men zich vóór 1 mei 2013 had aangemeld als btw-ondernemer.
  • Bij aanschaf van zonnepanelen tussen 1 april 2013 en 20 juni 2013 bestaat er alleen recht op btw-aftrek als men zich vóór 1 augustus 2013 bij de Belastingdienst heeft aangemeld als btw-ondernemer en op de factuur de btw afzonderlijk is vermeld.
  • Bij aanschaf van zonnepanelen op of na 20 juni 2013 heeft men tot 31 december 2018 de tijd om zich aan te melden als btw-ondernemer en de voorbelasting terug te vragen. Wel moet er een factuur zijn waarop de btw afzonderlijk wordt vermeld.

Heb je voor de verschijning van deze uitspraak al aangemeld als btw ondernemer? Dan is er niks aan de hand, en heb je de btw al terug kunnen vorderen. Bij aanschaf tussen 1 april 2013 en 20 juni 2013, had je je aan moeten melden voor 1 augustus 2013 om alsnog aanspraak te kunnen maken op de teruggaaf. Heb je dat niet gedaan, dan is het helaas te laat.

Bij aanschaf op of na het arrest heeft men tot 31 december 2018 de tijd om zich aan te melden als btw ondernemer. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, doe het dan alsnog want het kan een aanzienlijk voordeel opleveren! Niet alleen de btw op de aanschaf, maar ook de btw in toekomstig onderhoud is dan verrekenbaar!

Wacht ook niet te lang met aanmelden na de aanschaf, de Belastingdienst kan dan van mening zijn dat je de keuze hebt gemaakt om de zonnepanelen tot je privévermogen ( in de zin van de btw ) te rekenen.

Share:

Ik wil IBEO!