Je kunt het je haast niet voorstellen maar zelf de superhelden van IBEO maken wel eens een fout. Maar dat wil nog niet zeggen dat je alle fouten hoeft te accepteren. Als je een klacht of opmerking hebt of vindt dat je recht hebt op herstel van een fout, dan horen wij dat graag. Dan kunnen wij onze fout eventueel herstellen en ervan leren om de klacht in de toekomst te voorkomen.

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van je klacht vragen wij je klacht zo concreet mogelijk te omschrijven:

  • Wat is de aard en de omvang van het probleem?
  • Wat en/of wie betreft het?
  • Hoe lang speelt het al?
  • Heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Het is ook mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen en hebben wij een klokkenluidersregeling.