Klachten

Je kunt het je haast niet voorstellen maar zelf de superhelden van IBEO maken wel eens een fout. Maar dat wil nog niet zeggen dat je alle fouten hoeft te accepteren. Als je een klacht of opmerking hebt of vindt dat je recht hebt op herstel van een fout, dan horen wij dat graag. Dan kunnen wij onze fout eventueel herstellen en ervan leren om de klacht in de toekomst te voorkomen.

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van je klacht vragen wij je klacht zo concreet mogelijk te omschrijven:

  • Wat is de aard en de omvang van het probleem?
  • Wat en/of wie betreft het?
  • Hoe lang speelt het al?
  • Heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Het is ook mogelijk een klacht of melding anoniem in te dienen en hebben wij een klokkenluidersregeling.

Onze locaties

Hoofdkantoor

IBEO Amsterdam
Condensatorweg 54
1014 AX Amsterdam

Onze andere vestigingen

IBEO Den Bosch
Burgemeester Loeffplein 70E
5211 RX Den Bosch

IBEO Den Haag
Zuid Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

IBEO Eindhoven
Flight Forum 840
5667 DB Eindhoven

IBEO London
4 Winsley Street
W1W 8HF London

IBEO Rotterdam
Hofplein 20
3032 AC Rotterdam

IBEO Utrecht
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht