Verliesverrekening VPB

Mocht je omzet lager zijn dan je kosten die je maakt dan is er sprake van een verlies. Dit verlies kan je verrekenen met toekomstige winsten of winsten uit voorgaande jaren. Eerst wordt het verlies verrekend met de winst uit het voorafgaande jaar. Als dit niet helemaal verrekend kan worden dan mag je de huidige winst verrekenen met de winsten van de komende negen jaren.

In sommige gevallen is het verlies misschien niet volledig verrekenbaar:

Als er sprake is van deze situaties dan stelt de belastingdienst een beschikking op ten aanzien van deze verliezen. Bezwaar maken tegen deze beschikking is mogelijk.