Wijziging inkomstenbelasting 2014

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting. Lees hier wat er door de wijziging inkomstenbelasting 2014 precies verandert.

Tarieven box 1

Het tarief in de eerste schijf bedraagt 5,15% (2013: 5,85%). De overige tarieven zijn gelijk gebleven. Inclusief premies volksverzekeringen is het tarief in de eerste schijf 36,25% en in de tweede schijf 42%. Vanaf de derde schijf (52%) worden geen premies volksverzekeringen meer geheven.

Tarieven box 2

Het reguliere tarief in box 2 bedraagt 25%. In 2014 geldt echter voor het inkomen in box 2 tot € 250.000 een tarief van 22%.

Alles over de wijziging inkomstenbelasting 2014 lees je hier.

Heffingskortingen

– De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2014 € 2.103 (2013: € 2.001). Voor hogere inkomens geldt een maximale algemene heffingskorting van € 1.366.
– De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens bedraagt € 2.097 (2013: € 1.723). Voor hogere inkomens geldt een lager maximum van € 367 (2013: € 550).
– De maximale werkbonus bedraagt € 1.119 (2013: € 1.100).
– De ouderschapsverlofkorting bedraagt voor 2014 € 4,29 (2013: € 4,24) per verlofuur.

Eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en €  1.040.000 bedraagt in 2014 0,7% (2013: 0,6%) van de waarde. Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde boven €  1.040.000 bedraagt 1,8% (2013: 1,55%). Vanaf 1 januari 2014 wordt het maximale percentage waartegen de hypotheekrente in aftrek kan worden gebracht verlaagd van 52% naar 38%. Dit gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procentpunt. De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 36.300 (2013: € 35.700) bij tenminste 15 jaar premiebetaling en niet meer dan € 160.000 (2013: € 157.000) bij 20 jaar of meer premiebetaling. Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning voor nieuwe gevallen vervallen. De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2014 € 4.748 (2013: € 4.536).

Zorgkosten

Met ingang van 1 januari 2014 zijn niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten:

– scootmobielen;

– rolstoelen;

– aanpassingen aan, in of om de woning.

 

Disclaimer:
Hoewel wij bij het samenstellen van de informatie de uiterste zorgvuldigheid nastreven, sluiten wij iedere aansprakelijkheid op grond van onjuistheid, onvolledigheid of eventuele gevolgen door het handelen op grond van deze informatie, uitdrukkelijk uit. Indien u een advies op maat wenst, dan kunt u contact opnemen met info@ibeo.nl